For ansøgere
DrømmepuljenProjektstøtteKan vi få støtte?Tjekliste for ansøgningUdbetaling af støtteHent logoFAQ
Log ind
Ansøg

Log Ladies - ligestilling og mangfoldighed ind i byggebranchen

Projektet vil tydeliggøre for kvinder/kønsminoriteter at de også kan bygge og dermed trække flere ind i nogle stærkt kønnede fag, så vi kan gøre op med manglen på håndværkere i samfundet generelt og skabe et bæredygtigt arbejdsmiljø i byggebranchen.

Indsatsområde Illustration
IndsatsområdeArbejdsmarked – fra ungdomsliv til arbejdsliv
OrganisationLog Ladies
År2021
RegionRegion Hovedstaden (inkl. Bornholm);Region Sjælland;Region Nordjylland;Region Midtjylland;Region Syddanmark;Grønland/Færøerne/Uden for Danmark
2.259.000MODTAGET BELØB — DKKProjektidé

Hvad gør man, når man befinder sig i en verden bygget af og for mænd? Man går da ind i branchen, og lærer selv at bygge den verden og den forandring man ønsker. Håndværkerkooperativet Log Ladies søger netop at ændre den skæve kønsfordeling i byggebranchen. Det gør de ved at invitere til byggeworkshop, afholde byggefestivaler samt skræddersyede byggeforløb for unge kønsminoriteter og kvinder, der har til formål at vække interessen eller styrke selvtilliden hos disse unge.

Rapporter dokumenterer problemerne

Manglen på diversitet i byggeriet er veldokumenteret. De sidste 10 år har andelen af kvindelige håndværkere i byggebranchen ligget på kun 4 procent. Rapporter fra Institut for Menneskerettigheder dokumenterer, at uddannelsesvejledere ubevidst præsenterer kønstraditionelle valg for de unge, ud fra egne forestillinger om køn og uddannelse, med det resultat at mange unge kvinder, transpersoner eller ikke-binære aldrig bliver opfordret til at blive håndværkere. En anden analyse peger på, at ens køn er udslagsgivende for trivsel, når man udgør minoritetskønnet på en erhvervsuddannelse.

Med repræsentation og et trygt rum at udfolde sig i, er håbet at dette tiltag vil påvirke optaget af unge kønsminoriteter og kvinder på erhvervsskolernes håndværksuddannelser.

Om projektet

Med midler fra Tuborgfondet vil Log Ladies i løbet af de næste to år afvikle og afprøve forskellige workshopformer. Målet er på sigt at have det koncept og den brugergruppe, der skal til for at drive Log Ladies fremadrettet og dermed være et bæredygtigt initiativ for fremme af ligestilling. Log Ladies har modtaget 2.259.000 kr. fra Tuborgfondet. Projektet løber i to år og går i gang den 1. februar 2022

Vejen til en ungdom med ligestilling, ligeværd og lige muligheder for at uddanne og udfolde sig på et mangfoldigt arbejdsmarked skal komme gennem nogen at spejle sig i. Det manglede jeg selv på både skoleforløb og på lærepladsen.

Laura KlakkLog Ladies

Derfor støtter vi

Tuborgfondet har med indsatsområdet ’Arbejdsmarked – fra ungdomsliv til arbejdsliv’ fokus på, at endnu flere unge får en god start på arbejdsmarkedet. Fondet støtter aktiviteter, der ruster unge til at bringe deres kompetencer og interesser i spil for at fremme indgangen til arbejdslivet.

“Log Ladies adresserer et samfundsproblem, som vi i Tuborgfondet gerne vil være med til at finde løsninger på. Vi har brug for, at flere unge uanset kønsidentitet vælger håndværkerfagene. Derfor støtter vi Log Ladies”, siger Peter Giacomello, sekretariatschef for Tuborgfondet.

Log Ladies

ArrowSkillsDenmark