For ansøgere
DrømmepuljenProjektstøtteKan vi få støtte?Tjekliste for ansøgningUdbetaling af støtteHent logoFAQ
Log ind
Ansøg

Har du spørgsmål?

Vi har samlet svarene på nogle af de spørgsmål, vi oftest bliver stillet. Finder du ikke svaret her, er du velkommen til at tage fat i os.

FAQ

Hvornår er der ansøgningsfrist?

Vi har altid åben for at ansøge, og vi behandler ansøgninger to gange om ugen.
Indimellem offentliggør vi puljer, hvor der kan søges i en afgrænset periode. Hold øje med hjemmesiden for aktuelle puljer.

Hvornår får vi svar?

Når ansøgningen er sendt, får I svar inden for én uge.

Behandlingstiden er én uge, hvis du søger Drømmepuljen.

Projektstøtte (over 100.000 kroner)
Sekretariatet læser jeres projektidé og vender tilbage inden for 1 uge. Er projektet relevant, vil I blive inviteret til et møde eller blive bedt om at sende en fuld ansøgning. Den samlede proces for ansøgninger på over 100.000 kr. tager typisk 1-4 måneder.

Hvor mange penge kan vi søge?

Tuborgfondet skelner mellem Drømmepuljen, hvor du kan søge op til 100.000 kr. En gennemsnitsbevilling ligger omkring 30.000 kr.

Søger du over 100.000 kr., er der ikke noget loft for, hvor mange penge du kan søge. Dog er det værd at overveje, at en gennemsnitsbevilling er på 2 mio. kr., og Tuborgfondet deler i alt 40-60 mio. kr. ud hvert år fordelt, så flest muligt får glæde af dem.

Sekretariatet læser og behandler ansøgninger hver uge. Vi vurderer også det ansøgte beløb, og i nogle tilfælde er det ikke det fulde beløb, vi indstiller til bevilling.

Er det bevilligede beløb inklusiv moms?

Ja, det bevilgede beløb er et samlet beløb inkl. moms.

Kan vi søge flere gange?

Ja, man kan søge lige så mange gange, man orker. Vi får mange flere ansøgninger, end vi har penge til og fordeler altid vores midler, så flest muligt får glæde af dem.

Kan jeg søge som enkeltperson?

Du kan desværre ikke søge støtte  som enkeltperson. Tuborgfondet støtter fællesskaber og organisationer med CVR-nummer.

 

Kan vi søge støtte, hvis vi ikke har et CVR-nummer?

For at søge Tuborgfondet om støtte, skal ansøger være registreret i Danmark og have et CVR-nummer. Har jeres forening eller organisation ikke noget CVR-nummer, kan I få det her.

Alternativt kan du måske søge sammen med dit uddannelsessted, kommunen eller lignende og bruge deres CVR-nummer.

Skal vi betale SKAT af bevillingen?

Tuborgfondet er forpligtet til at indberette alle bevillinger til SKAT. Derfor skal I opgive jeres organisations CVR-nummer, når I udfylder ansøgningsskemaet. Tuborgfondet indberetter bevillingen til SKAT samme år, som bevillingen bliver udbetalt.

Læs mere på Skats hjemmeside.

Støtter I virksomheder?

Tuborgfondet støtter ikke drift af kommercielle virksomheder eller projekter, hvis formål er at tjene penge. Derimod støtter vi non-profit-organisationer og socioøkonomiske virksomheder, med en social bundlinje og et formål om at gøre en forskel for fællesskabet og inkludere flere på arbejdsmarkedet.

Kan vi søge støtte til et projekt i udlandet?

Nej, det er desværre ikke muligt at søge støtte til projekter udenfor Danmark.

Hvorfor har vi fået afslag?

Vi forsøger at begrunde alle afslag. Ofte giver vi aflag, fordi projektet er uden for Tuborgfondet strategi eller støtteområder. I er naturligvis velkommen til at ringe til os, hvis I har spørgsmål til afslaget.

Læs mere om, hvad vi ikke støtter.

Hvordan får vi udbetalt vores bevilling?

Læs hvordan I får bevillingen udbetalt.

Spørgsmål vedrørende udbetaling kan sendes til Camilla Polmer på cp@tuborgfondet.dk

Hvad er bevillingsbetingelserne?

Hvis I får en bevilling fra Tuborgfondet, forventer vi, at I lever op til fondets etiske retningslinjer, bevillingsbetingelserne og vores guide til kommunikation om bevillingen.

I kan finde det hele her.

Vi kan ikke selv lægge ud for pengene. Kan vi få bevillingen udbetalt på forskud?

I særlige tilfælde kan vi godt udbetale op til halvdelen af bevillingen på forhånd. Send en mail til administrations- og økonomiansvarlig Camilla Polmer på cp@tuborgfondet.dk for at lave en aftale om forudbetaling.

 

Vi kan ikke huske vores brugernavn - hvad gør vi?

Jeres brugernavn er den e-mailadresse, I brugte til at oprette jeres konto. Hvis I ikke kan huske, hvilken e-mailadresse, I har brugt, skal I kontakte Tuborgfondet. Se kontaktoplysninger under menuen Kontakt.

Kan vi ændre brugernavn/ e-mail til vores konto?

Hvis jeres forening eller organisation har skiftet e-mailadresse, eller en ny person er ansvarlig for ansøgningen, kan I tilføje en eller flere e-mailadresser som brugere til jeres konto hos Tuborgfondet.

Log ind på jeres ansøgning og vælg “tilføj brugere” i menuen øverst. Her kan I tilføje e-mailadresser. Vi anbefaler, at nye brugere er administratorer, så er I sikker på, at de har adgang til alle dele af ansøgningssystemet.

Kan vi søge sponsorat til drikkevarer?

Vi sponserer ikke drikkevarer. Øl- og sodavandssponsorater varetages af Carlsberg Danmark.

Vi har lånt et CVR-nummer, hvad skal vi være opmærksomme på?

Når I låner et CVR-nummer af en forening er det i sidste ende foreningen, der er ansvarlig for projektet og projektets økonomi. I skal derfor sikre jer, at ledelsen i den forening I søger for er indforståede med, at I søger om støtte. Tuborgfondet indberetter bevillingen til skat, og foreningen bliver derfor skattepligtig af bevillingen og skal medtage udbetaling af støtten fra Tuborgfondet i deres regnskab og selvangivelse.

ArrowFAQ