For ansøgere
DrømmepuljenProjektstøtteKan vi få støtte?Tjekliste for ansøgningUdbetaling af støtteHent logoFAQ
Log ind
Ansøg

Projektstøtte

Bevillinger på over 100.000 kr. søges ved at sende en projektidé til Tuborgfondet. Vi læser projektidéer hver uge, og I får en tilbagemelding fra os inden for én uge. Dog tager behandlingstiden op til tre måneder fra vi modtager den endelige ansøgning.

Send en projektidéArrow Right

Proces for ansøgning om projektstøtte

Her kan I læse, hvordan vi behandler en projektidé fra start til slut.

1Send en projektidé

I starter med at sende jeres projektidé og et foreløbigt budget. Det bliver læst af fagpersoner i Tuborgfondets sekretariat. I første omgang vurderer vi, om jeres projektidé ligger inden for Tuborgfondets indsatsområder og om projektets målgruppe er unge mellem 16-30 år. Ligesom vi ser på, om det ansøgte beløb passer sammen med, hvad der skal komme ud af projektet. I hører fra os i løbet af én uge.

Close
2Dialog om projetkidéen

Hvis jeres projektidé er god og ligger inden for vores strategi og indsatsområder, bliver I inviteret til et møde, hvor vi kan spørge ind til idéen, og I kan stille os spørgsmål. Efter mødet kan I få et afslag eller blive inviteret til at sende en egentlig ansøgning med tilhørende milepælsplan og endeligt budget. Ansøgningen bygger videre på de spørgsmål, I allerede har besvaret, da I sendte projektidéen.

Close
3Dialog om ansøgningen

Fagpersoner i Tuborgfondets sekretariat læser og vurderer ansøgningen. Vi har derefter en dialog med jer, så vi sammen sikrer, at den endelige ansøgning ikke giver anledning til tvivl og misforståelser. Den endelige ansøgning indsendes til Tuborgfondet.

Close
4Behandling af ansøgningen

Det er fondets bestyrelse, der i sidste ende træffer beslutninger om bevillinger og afslag. Behandlingstiden er derfor op til tre-fire måneder. Hvis I får afslag, får I også en begrundelse for afslaget, og I må gerne spørge ind til det.

Close
5Bevilling

Hvis I modtager en bevilling laver vi en en samarbejdsaftale, der også indeholder en milepælsplan, plan for evaluering og kommunikationsplan. Herefter kan projektet gå i gang.

Close

Vurdering af ansøgninger

Det er fondets strategi og formål, om at virke til gavn for samfundet og særligt dansk erhvervsliv, der er afsættet for behandlingen af ansøgninger.

Det første vi ser på er, om projektidéen er inden for et af Tuborgfondets fire indsatsområder og om målgruppen for projektet er unge. Derefter vurderer vi alle relevante projektidéer ud fra en række principper og kriterier. Det gør vi for at sikre, at fondets bevillinger skaber størst mulig værdi for vores målgruppe: Unge mellem 16 og 30 år.

Vi vurderer også projektets størrelse og budget og ser på om det ansøgte beløb passer sammen med, hvad der kommer ud af projektet. En gennemsnitsbevilling til projektstøtte er som hovedregel med et gennemsnit på 3 mio. kr., dog har vi også projekter helt op til 10.000.000 kr.
Projekterne har typisk en større og bredere ungemålgruppe, og projekternes resultater og læring har relevans for mange mennesker.

Strategiske principper

Ungeinddragelse

Projektet skal have reel ungeinddragelse i udvikling, implementering og evaluering projektet skal udvikles og afvikles for unge.
Det betyder, at projekter støttet af Tuborgfondet skal tage udgangspunkt i unges behov. Det skal forklares, hvordan unge inddrages i udviklingen af indsatsen, i selve udførelsen af projektet og dets aktiviteter samt i evaluering af projektets resultater.

Levedygtighed

Projektets metode, læring og effekter skal lægges åbent frem til gavn for andre.

Projektet skal have et formål, der skaber rammer, inspiration og viden for andre.

Det betyder, at projekter støttet af Tuborgfondet skal have et formål, der har relevans og er til glæde for andre. Det skal forklares, hvordan projektets læring og resultater deles til inspiration for andre f.eks. på sociale medier, ved konferencer eller i netværk.

Mangfoldighed

Projektet skal sikre åbne og inkluderende fællesskaber.

Det betyder, at projekter støttet af Tuborgfondet aktivt skal bidrage til øget mangfoldighed i fællesskaber og organisationer. Det kan være på tværs af køn, alder, nationalitet, seksuel orientering m.m. Det skal forklares, hvordan der arbejdes for mere åbne og inkluderende fællesskaber og organisationer, hvor mangfoldighed som en ressource kommer i spil f.eks. i forhold til medlemmer, aktiviteter, kommunikation, beslutninger og ledelse.

Frivillighed

Projektet skal inkludere en form for ulønnet engagement.

Det betyder, at projekter støttet af Tuborgfondet inkluderer en form for frivillighed, aktivisme eller ulønnet engagement. Det skal forklares, hvordan projektet inkluderer frivillighed f.eks. i form af aktiviteter, medlemmer, mentorer, ledelse m.m.

Indsatsområder

IllustrationArbejdsmarked – fra ungdomsliv til arbejdslivArrow

I prioritering af fondets midler vurderer vi desuden indsendte ansøgninger ud fra følgende projektkriterier:

Behov og relevans set i forhold til målgruppen og indsatsområdets udfordringer

Til gavn for mange, dvs. at projektets resultater skaber værdi for flest unge

Forandringspotentiale, herunder planlagte resultater og virkninger af projektet

Økonomi, herunder omkostningseffektivitet og eventuel medfinansiering

Organisering, herunder organisationens erfaringer og kompetencer

Forankring i organisationen, dvs. om indsatsen fortsætter i organisationen efter ophør af Tuborgfondets bevilling og eventuelle andre perspektiver for indsatsen

Det støtter vi ikke

Tuborgfondet støtter ikke enkeltpersoner, kommuner og offentlige institutioner. Ligesom der er en række formål og typer af indsatser, som vi ikke støtter. Læs mere om, hvad vi ikke støtter.

Evaluering af projekter

Tuborgfondet lægger vægt på, at de projekter, vi støtter, er til gavn for mange mennesker, og at de opnåede resultater og viden stilles til rådighed for andre organisationer og samfundet generelt. Derfor skal alle projekter, både små og store, tage stilling til, hvordan erfaringerne kan opsamles, formidles, inspirere og blive til gavn for flere.

For alle større projekter skal udarbejdes en evalueringsplan for projektet, der viser, hvordan projektejer vil gribe evalueringen af projektet og projektets målsætninger an. Selve omfanget af evalueringsindsatsen tilpasses projektet og samarbejdspartnerens behov.

Tuborgfondet understøtter projektejer i arbejdet med denne evaluering gennem sparring, ligesom vi i et vist omfang gerne bidrager til at dele viden og læring fra projektet.

Udover evaluering følger Tuborgfondet løbende større projekter ift. fremdrift, økonomi, læring og resultater undervejs. Det gør vi gennem statusmøder med projektejer undervejs i projektperioden og efter afslutning af projektet.

Tuborgfondets målgruppe er 16-30 år. Evalueringer af projekter ser blandt andet på i hvor høj grad unge er inddraget i projektet.

Udvalgte projekter

Project Featured Image

Akademiet for Samfundsengagerede Unge

OrganisationAkademiet for Samfundsengagerede Unge
Modtaget beløb5.000.000 DKK
UdforskArrow
Project Featured Image

GRO SELV

OrganisationGRO SELV
Modtaget beløb2.998.000 DKK

Kontakt os

Har du spørgsmål til at søge projektstøtte, kan du skrive til Mikkel eller Mathias.

Mikkel Sander
Programansvarlig for indsatsområderne Entreprenørskab og Kreative Erhverv

mks@tuborgfondet.dk
M: 26283235

Mathias Findalen Bickersteht
Programansvarlig for Demokrati & Kreative Erhverv

mfb@tuborgfondet.dk
M: 60734347

Pernille  Brems
Programansvarlig for Arbejdsmarked 

pb@tuborgfondet.dk
M: 20537085

ArrowTuborgfondets strategi