For ansøgere
DrømmepuljenProjektstøtteKan vi få støtte?Tjekliste for ansøgningUdbetaling af støtteHent logoFAQ
Log ind
Ansøg

Bestyrelsen

Tuborgfondets bestyrelse mødes fire gange om året. Bestyrelsen tager stilling til større ansøgninger om partnerskaber, nye initiativer og er med til at sætte retningen for fondet.

Carlsbergfondet udpeger en bevillingskomité for Tuborgfondet, benævnt bestyrelse, som består af 3-7 medlemmer og som leder Tuborgfondet. Nedenfor kan du se, hvem der sidder i Tuborgfondets bestyrelse.

Tuborgfondet er reguleret i § 11 i Carlsbergfondets fundats.

Bestyrelsesformanden afholder evalueringsmøder med de øvrige medlemmer af bestyrelsen én gang om året, i den forbindelse evalueres formandens ledelse også. Til sammen danner det grundlaget for en skriftlig redegørelse for bestyrelsens arbejde i det forgangne år. Bestyrelsen evaluerer løbende sekretariatets arbejde og resultater.

Trine Nielsen
Forperson

 

Professionelt bestyrelsesmedlem
Cand.scient.pol

Se Linkedin profilArrow

Særlige kompetencer: Ledelse, udvikling og innovation, kultur, musik, medier og uddannelse

Andre bestyrelsesposter:

Bestyrelsesformand Det Danske Filminstitut
Bestyrelsesformand Copenhagen Phil
Bestyrelsesmedlem Copenhagen Jazzfestival
Bestyrelsesmedlem Scenit

Trine anses som uafhængigt medlem af bestyrelsen.

Medlem af bestyrelsen siden oktober 2015. Genvalgt i oktober 2017, 2019 og december 2023. Nuværende periode udløber i december 2025.

Allan Fenger
Bestyrelsesmedlem

 

CEO Loop Consulting, iværksætter og investor

Særlige kompetencer: Ledelse, Entreprenørskab, Innovation, Bæredygtighed, Verdensmål og Civilsamfund

Allan anses som uafhængigt medlem af bestyrelsen

Medlem af bestyrelsen siden juni 2019. Genvalgt i juni 2021. Nuværende periode udløber i juni 2025.

 

 

Jens Hjorth
Bestyrelsesmedlem

 

Astrofysiker og professor v. Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet
Bestyrelsesmedlem i Carlsbergfondet og udpeget som fondets repræsentant i Tuborgfondets bestyrelse

Særlige kompetencer: Forskning og forskningsledelse, karriereudvikling, diversitet, ligestilling og inklusion

Medlem af Advisory Board for DANWISE (Danish Society for Women in Science)

Jens anses ikke som uafhængigt bestyrelsesmedlem.

Medlem af bestyrelsen siden januar 2022. Nuværende periode udløber i januar 2024.

Ida Mosegaard Schiellerup
Bestyrelsesmedlem

ESG- og bæredygtighedsanalytiker i PensionDanmark
Cand.scient.pol

Særlige kompetencer: Grønt iværksætteri og erfaring med start-up virksomheder. Stor viden om ansvarlige investeringer samt den grønne omstilling, erfaring fra ungdomspolitik, hvor hun bl.a. har været landsnæstformand for Radikal Ungdom.

Ida anses for at være et uafhængigt medlem af bestyrelsen.

Medlem af bestyrelsen siden december 2023. Nuværende periode udløber i december 2025.

Camilla Wang
Bestyrelsesmedlem

Rektor på Professionshøjskolen Absalon
Cand.mag i dansk & psykologi

Særlige kompetencer: Stor viden og erfaring om uddannelse, unges fællesskaber herunder unges demokratiske dannelse samt overgangen fra at være under uddannelse til at komme i arbejde.

Andre bestyrelsesposter:
Forkvinde, Danske Professionshøjskoler
Bestyrelsesmedlem, Holbæk Sportsby
Medlem af Sjællands Udviklingsalliance.

Camilla anses for at være et uafhængigt medlem af bestyrelsen.

Medlem af bestyrelsen siden december 2023. Nuværende periode udløber i december 2025.

Morten Skovdal
Bestyrelsesmedlem

Professor i brugerinddragelse ved Københavns Universitet
Msc International Child Health, University College London (UCL) og PhD Psychology, London School of Economics & Political Science (LSE)

Særlige kompetencer: Morten er professor i brugerinddragelse, med fokus på at give børn og unge en stemme og medindflydelse på initiativer rettet mod dem. Han har en faglig baggrund i ’community psychology’, en disciplin, der har fokus på civilsamfundets lokale ressourcer, handlekraft og demokratiske rolle i at fremme ’det gode liv’. Han forsker bl.a. i børn og unges deltagelse og involvering i den grønne omstilling. Herudover er han aktionsforsker og praktiker i, hvordan man mobiliserer unge ved hjælp af kreative metoder (fx, fotografi, tegning, drama) og samskaber løsninger og innovation til lokale udfordringer.

Andre bestyrelsesposter:
Trustee, WVP Kenya

Morten anses for at være et uafhængigt medlem af bestyrelsen.

Medlem af bestyrelsen siden december 2023. Nuværende periode udløber i december 2025.

Christian Wulff Søndergaard
Bestyrelsesmedlem

 

Vice President Corporate Affairs Carlsberg

Særlige kompetencer: Ledelse, rådgivning, politik, bæredygtighed og strategisk kommunikation.

Andre bestyrelsesposter:

  • Bestyrelsesformand Visit Carlsberg A/S
  • Bestyrelsesmedlem Dansk Retursystem A/S
  • Bestyrelsesmedlem Dansk Retursystem Holding A/S
  • Bestyrelsesmedlem Danish-Chinese Business Forum

Christian anses ikke som uafhængigt medlem af bestyrelsen.

Medlem af bestyrelsen siden oktober 2020. Nuværende periode udløber i oktober 2024.

Hvem er vi? 

Vi skænker muligheder for at unge i fællesskab kan skabe en håbefuld og bæredygtig fremtid.

I en verden af forandringer, er al stilstand tilbagegang. Der er brug for nye idéer, nye toner og nye stemmer for at skabe et bæredygtigt samfund og et handlekraftigt erhvervsliv.

I Tuborgfondet forstærker vi unges muligheder for i fællesskab at gøre en forskel. Vi støtter dem, der sammen sætter noget i gang. Dem, der vil rykke ved grænserne og forandre til det bedre. I jagten på nye takter og nye løsninger, vil vi styrke unges mod, virkelyst og innovationskraft.

For som samfund når vi aldrig længere end ungdommen drømmer. Og som erhvervsliv når vi aldrig længere end den næste generation har potentiale til.

Derfor støtter vi iværksætterne, ildsjælene og forandringsagenterne. Dem, der bringer flere ind i fællesskabet, udvider potentialet og baner vejen for, at flere unge opfylder deres drømme, dannes til arbejdslivet og får indflydelse i samfundet.

 

ANTAL DKK BEVILGET I ÅR
PROJEKTER STØTTET I ÅR

Som samfund når vi aldrig længere, end ungdommen drømmer. Og som erhvervsliv når vi aldrig længere end næste generations handlekraft, mod, og evne til at tænke nyt.

UDDRAG AF VORES NARRATIV

Fondets historie

Tuborgfondet blev stiftet af Tuborgs Bryggerier d. 9. februar 1931 i anledningen af 40-årsdagen for etableringen af De forenede Bryggerier A/S.

Tuborgfondet er sat i verden i 1931 for at virke til gavn for samfundet og særligt til støtte for dansk erhvervsliv.

Siden 1931 har Tuborgfondet støttet større og mindre initiativer og aktiviteter fordelt over hele landet. På den måde har mange dele af det danske samfund fået glæde af midler fra Tuborgfondet. Siden den 1. oktober 1991 har fondet været en del af den erhvervsdrivende fond Carlsbergfondet, der er hovedaktionær i verdens tredje største bryggeri Carlsberg A/S.

Carlsbergfondet udpeger en bevillingskomité for Tuborgfondet benævnt bestyrelse bestående af 3-7 medlemmer, som leder Tuborgfondet.

Tuborgfondet er reguleret i § 11 i Carlsbergfondets fundats.

Carlsbergfamilien

Tuborgfondet er en del af Carlsbergfamilien og har siden 1991 været en afdeling under Carlsbergfondet. Midlerne til Tuborgfondets uddelinger kommer fra Carlsbergfondet og er afhængig af aktieafkastet i Carlsberg A/S, der er verdens tredje største bryggerigruppe.

ArrowDet strategiske fundament