For ansøgere
Musikkens Frivillige puljeDrømmepuljenProjektstøtteKan vi få støtte?Tjekliste for ansøgningUdbetaling af støtteHent logoFAQ
Log ind
Ansøg

Bestyrelsen

Tuborgfondets bestyrelse mødes fire gange om året. Bestyrelsen tager stilling til større ansøgninger om partnerskaber, nye initiativer og er med til at sætte retningen for fondet.

Carlsbergfondet udpeger en bevillingskomité for Tuborgfondet, benævnt bestyrelse, som består af 3-7 medlemmer og som leder Tuborgfondet. Nedenfor kan du se, hvem der sidder i Tuborgfondets bestyrelse.

Tuborgfondet er reguleret i § 11 i Carlsbergfondets fundats.

Bestyrelsesformanden afholder evalueringsmøder med de øvrige medlemmer af bestyrelsen én gang om året, i den forbindelse evalueres formandens ledelse også. Til sammen danner det grundlaget for en skriftlig redegørelse for bestyrelsens arbejde i det forgangne år. Bestyrelsen evaluerer løbende sekretariatets arbejde og resultater.

Anne-Marie Skov
Forperson

 

Professionelt bestyrelsesmedlem
Adjungeret professor ved CBS

Se Linkedin profilArrow

 

Særlige kompetencer inden for: Ledelse, Strategisk Kommunikation og Branding, Bæredygtighed, Fonde og filantropi.

Andre bestyrelsesposter:

Bestyrelsesmedlem i Fonden DIS – Danish Institute For Study Abroad
Bestyrelsesmedlem Fonden for Socialt Ansvar
Bestyrelsesmedlem Fonden Settlementet på Vesterbro
Formand, Collstrups Mindelegat
Medlem af CBS-SOL supervisory board

Anne-Marie anses ikke som uafhængigt medlem af bestyrelsen.

Medlem af bestyrelsen siden april 2019. Genvalgt i april 2021. Genvalgt i april 2023, og nuværende periode udløber ultimo december 2023.

Trine Nielsen
Næstforperson

 

Professionelt bestyrelsesmedlem
Cand.scient.pol

Professionelt bestyrelsesmedlem

Særlige kompetencer: Ledelse, udvikling og innovation, kultur, musik, medier og uddannelse

Andre bestyrelsesposter:

Bestyrelsesformand Det Danske Filminstitut
Bestyrelsesformand Copenhagen Phil
Bestyrelsesmedlem Copenhagen Jazzfestival
Bestyrelsesmedlem Scenit

Trine anses som uafhængigt medlem af bestyrelsen.

Medlem af bestyrelsen siden oktober 2015. Genvalgt i oktober 2017 og 2019. Nuværende periode udløber i oktober 2023.

Johan Olsen
Bestyrelsesmedlem

 

Biolog og forsker på Københavns Universitet
Musiker

Særlige kompetencer: Forskning og forskningsformidling, musik og kultur.

Johan anses som uafhængigt medlem af bestyrelsen

Medlem af bestyrelsen siden oktober 2015. Genvalgt i oktober 2017 og 2019. Perioden udløber i oktober 2023.

 

Allan Fenger
Bestyrelsesmedlem

 

CEO Loop Consulting, iværksætter og investor

Særlige kompetencer: Ledelse, Entreprenørskab, Innovation, Bæredygtighed, Verdensmål og Civilsamfund

Allan anses som uafhængigt medlem af bestyrelsen

Medlem af bestyrelsen siden juni 2019. Genvalgt i juni 2021. Nuværende periode udløber i juni 2025.

 

 

Christian Wulff Søndergaard
Bestyrelsesmedlem

 

Vice President Corporate Affairs Carlsberg

Særlige kompetencer: Ledelse, rådgivning, politik, bæredygtighed og strategisk kommunikation.

Andre bestyrelsesposter:

  • Bestyrelsesformand Visit Carlsberg A/S
  • Bestyrelsesmedlem Dansk Retursystem A/S
  • Bestyrelsesmedlem Dansk Retursystem Holding A/S
  • Bestyrelsesmedlem Danish-Chinese Business Forum

Christian anses ikke som uafhængigt medlem af bestyrelsen.

Medlem af bestyrelsen siden oktober 2020. Nuværende periode udløber i oktober 2024.

Jens Hjorth

Bestyrelsesmedlem

 

Astrofysiker og professor v. Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet
Bestyrelsesmedlem i Carlsbergfondet og udpeget som fondets repræsentant i Tuborgfondets bestyrelse

Særlige kompetencer: Forskning og forskningsledelse, karriereudvikling, diversitet, ligestilling og inklusion

Medlem af Advisory Board for DANWISE (Danish Society for Women in Science)

Jens anses ikke som uafhængigt bestyrelsesmedlem.

Medlem af bestyrelsen siden januar 2022. Nuværende periode udløber i januar 2024.

Hvem er vi? 

I Tuborgfondet tror vi på fællesskabet. Vi støtter iværksætterne, ildsjælene og forandringsagenterne. Dem, der bringer flere ind i fællesskabet, udvider potentialet og baner vejen for, at flere unge opfylder deres drømme, dannes til arbejdslivet og får indflydelse i samfundet. 

Vi læser ansøgninger hver uge – året rundt. Derfor hører I også fra os inden for én uge, når I sender en ansøgning. Vi modtager ca. 900- ansøgninger hvert år, og uddeler ca 250-500 bevillinger. I 2019 og 2020 uddelte vi ca. 60 mio. kr. pr år. I 2021 uddelte vi 72 mio. kr. og i 2022 godt 96 mio. kr.

Tuborgfondet støtter unge og organisationer, der som os styrker ungdommens muligheder for sammen at udleve deres drømme og handlekraft til gavn for samfundet og dansk erhvervsliv.

Tuborgfondet får sine midler fra Carlsbergfondet, som vi siden 1991 har været en del af, og uddelingsmidlerne kommer fra aktieafkastet fra Carlsberg A/S. Det årlige uddelingsbeløb afhænger af, hvor mange penge Carlsbergfondet uddeler, da Tuborgfondet fast får 13% af Carlsbergfondets årlige uddelingsbeløb.

 

 

 

ANTAL DKK BEVILGET I ÅR
PROJEKTER STØTTET I ÅR

Som samfund når vi aldrig længere, end ungdommen drømmer. Og som erhvervsliv når vi aldrig længere end næste generations handlekraft, mod, og evne til at tænke nyt.

UDDRAG AF VORES NARRATIV

Fondets historie

Tuborgfondet blev stiftet af Tuborgs Bryggerier d. 9. februar 1931 i anledningen af 40-årsdagen for etableringen af De forenede Bryggerier A/S.

Tuborgfondet er sat i verden i 1931 for at virke til gavn for samfundet og særligt til støtte for dansk erhvervsliv.

Siden 1931 har Tuborgfondet støttet større og mindre initiativer og aktiviteter fordelt over hele landet. På den måde har mange dele af det danske samfund fået glæde af midler fra Tuborgfondet. Siden den 1. oktober 1991 har fondet været en del af den erhvervsdrivende fond Carlsbergfondet, der er hovedaktionær i verdens tredje største bryggeri Carlsberg A/S.

Carlsbergfondet udpeger en bevillingskomité for Tuborgfondet benævnt bestyrelse bestående af 3-7 medlemmer, som leder Tuborgfondet. Nedenfor kan du se, hvem der sidder i Tuborgfondets bestyrelse.

Tuborgfondet er reguleret i § 11 i Carlsbergfondets fundats.

Carlsbergfamilien

Tuborgfondet er en del af Carlsbergfamilien og har siden 1991 været en afdeling under Carlsbergfondet. Midlerne til Tuborgfondets uddelinger kommer fra Carlsbergfondet og er afhængig af aktieafkastet i Carlsberg A/S, der er verdens tredje største bryggerigruppe.

ArrowDet strategiske fundament