For ansøgere
DrømmepuljenProjektstøtteMusikhjælp: Den Gode LydKan vi få støtte?Tjekliste for ansøgningUdbetaling af støtteHent logoFAQ
Log ind
Ansøg

Hvem er vi? 

I Tuborgfondet tror vi på fællesskabet. Vi støtter iværksætterne, ildsjælene og forandringsagenterne. Dem, der bringer flere ind i fællesskabet, udvider potentialet og baner vejen for, at flere unge opfylder deres drømme, dannes til arbejdslivet og får indflydelse i samfundet. 

Vi læser ansøgninger hver uge – året rundt. Derfor hører I også fra os inden for én uge, når I sender en ansøgning. Vi modtager 8-900 ansøgninger hvert år, og uddeler ca 250-300 bevillinger. I 2019 og 2020 uddelte vi ca. 60 mio. kr. pr år. I 2021 uddelte vi 72 mio. kr.

Tuborgfondet støtter unge og organisationer, der som os styrker ungdommens muligheder for sammen at udleve deres drømme og handlekraft til gavn for samfundet og dansk erhvervsliv.

Tuborgfondet får sine midler fra Carlsbergfondet, som vi siden 1991 har været en del af, og uddelingsmidlerne kommer fra aktieafkastet fra Carlsberg A/S. Det årlige uddelingsbeløb afhænger af, hvor mange penge Carlsbergfondet uddeler, da Tuborgfondet fast får 13% af Carlsbergfondets årlige uddelingsbeløb.

 

 

 

ANTAL DKK BEVILGET I ÅR
PROJEKTER STØTTET I ÅR

Som samfund når vi aldrig længere, end ungdommen drømmer. Og som erhvervsliv når vi aldrig længere end næste generations handlekraft, mod, og evne til at tænke nyt.

UDDRAG AF VORES NARRATIV

Fondets historie

Tuborgfondet blev stiftet af Tuborgs Bryggerier d. 9. februar 1931 i anledningen af 40-årsdagen for etableringen af De forenede Bryggerier A/S.

Tuborgfondet er sat i verden i 1931 for at virke til gavn for samfundet og særligt til støtte for dansk erhvervsliv.

Siden 1931 har Tuborgfondet støttet større og mindre initiativer og aktiviteter fordelt over hele landet. På den måde har mange dele af det danske samfund fået glæde af midler fra Tuborgfondet. Siden den 1. oktober 1991 har fondet været en del af den erhvervsdrivende fond Carlsbergfondet, der er hovedaktionær i verdens tredje største bryggeri Carlsberg A/S.

Carlsbergfondet udpeger en bevillingskomité for Tuborgfondet benævnt bestyrelse bestående af 3-7 medlemmer, som leder Tuborgfondet. Nedenfor kan du se, hvem der sidder i Tuborgfondets bestyrelse.

Tuborgfondet er reguleret i § 11 i Carlsbergfondets fundats.

Bestyrelsen

Tuborgfondets bestyrelse mødes fire gange om året. Bestyrelsen tager stilling til større ansøgninger om partnerskaber, nye initiativer og er med til at sætte retningen for fondet.

Carlsbergfondet udpeger en bevillingskomité for Tuborgfondet, benævnt bestyrelse, som består af 3-7 medlemmer og som leder Tuborgfondet. Nedenfor kan du se, hvem der sidder i Tuborgfondets bestyrelse.

Tuborgfondet er reguleret i § 11 i Carlsbergfondets fundats.

Bestyrelsesformanden afholder evalueringsmøder med de øvrige medlemmer af bestyrelsen én gang om året, i den forbindelse evalueres formandens ledelse også. Til sammen danner det grundlaget for en skriftlig redegørelse for bestyrelsens arbejde i det forgangne år. Bestyrelsen evaluerer løbende sekretariatets arbejde og resultater.

Anne-Marie Skov
Bestyrelsesforkvinde

 

Adjungeret professor ved CBS

Se Linkedin profilArrow

Andre bestyrelsesposter:

 • Bestyrelsesmedlem, DIS
 • Bestyrelsesmedlem, Fonden for Socialt ansvar
 • Bestyrelsesmedlem, Fonden Settlementet på Vesterbro
 • Formand, Collstrops Mindeslegat
 • Medlem af CBS-SOL supervisory board

Anne-Marie anses ikke som et uafhængigt medlem af bestyrelsen.

Medlem af bestyrelsen siden april 2019. Nuværende periode udløber i april 2023.

Trine Nielsen
Bestyrelsesnæstforkvinde

 

Cand.scient.pol. og professionelt bestyrelsesmedlem

Særlige kompetencer:
Ledelse, udvikling og innovation, kultur, design og medier

Andre bestyrelsesposter:

 • Bestyrelsesformand, Det Danske Filminstitut
 • Bestyrelsesformand, Copenhagen Phil
 • Bestyrelsesmedlem, Jazzfestivalen
 • Bestyrelsesmedlem, Scenit

Trine anses som et uafhængigt medlem af bestyrelsen.

Medlem af bestyrelsen siden oktober 2015. Genvalgt i oktober 2017 og 2019. Nuværende periode udløber i oktober 2023.

Johan Olsen
Bestyrelsesmedlem

 

Biolog og forsker på Københavns Universitet samt musiker

Særlige kompetencer:
Forskning, musik, kultur

Johan anses som et uafhængigt medlems af bestyrelsen.

Medlem af bestyrelsen oktober 2015. Genvalgt i oktober 2017 og 2019. Perioden udløber i oktober 2023.

Allan Fenger
Bestyrelsesmedlem

 

CEO Loop Consulting, iværksætter og investor

 • Bestyrelsesmedlem Plan-Børnefonden

Allan anses som et uafhængigt medlem af bestyrelsen.

Medlem af bestyrelsen siden juni 2019. Genvalgt i juni 2021, og nuværende periode udløber i juni 2023

Mozhdeh Ghasemiyani
Bestyrelsesmedlem

 

Psykolog & selvstændig konsulent

Psykolog hos Læger Uden Grænser og selvstændig konsulent
Medlem af advisoryboardet for Crossing Borders

Mozhdeh anses som et uafhængigt bestyrelsesmedlem.

Medlem af bestyrelsen siden juni 2019. Genvalgt i juni 2021, og nuværende periode udløber i juni 2023.

Christian Wulff Søndergaard
Bestyrelsesmedlem

 

Vice President Corporate Affairs Carlsberg.

Særlige kompetencer: Ledelse, rådgivning og kommunikation.

Andre bestyrelsesposter

 • Bestyrelsesformand Visit Carlsberg A/S
 • Bestyrelsesmedlem Dansk Retursystem A/S
 • Bestyrelsesmedlem Food Nation
 • Bestyrelsesmedlem DI Fødevarer
 • Bestyrelsesmedlem FOOD (Food Organization Denmark)

Christian anses ikke som et uafhængigt bestyrelsesmedlem.

Medlem af bestyrelsen siden oktober 2020. Genvalgt inaktiver  2022. Nuværende periode udløber i oktober 2024

Jens Hjorth

Bestyrelsesmedlem

 

Astrofysiker og Professor v. Niels Bohr Instituttet

 • Bestyrelsesmedlem Carlsbergfondet

Jens anses som et uafhængigt bestyrelsesmedlem.

Medlem af bestyrelsen siden januar 2022. Nuværende periode udløber i januar 2024. Nuværende periode udløber i oktober 2024.

 

Carlsbergfamilien

Tuborgfondet er en del af Carlsbergfamilien og har siden 1991 været en afdeling under Carlsbergfondet. Midlerne til Tuborgfondets uddelinger kommer fra Carlsbergfondet og er afhængig af aktieafkastet i Carlsberg A/S, der er verdens tredje største bryggerigruppe.

ArrowDet strategiske fundament