For ansøgere
DrømmepuljenProjektstøtteKan vi få støtte?Tjekliste for ansøgningUdbetaling af støtteHent logoFAQ
Log ind
Ansøg

Tuborgfondets strategi 2020-2025

Vi skænker muligheder for at unge i fællesskab kan skabe en håbefuld og bæredygtig fremtid.

Tuborgfondet er sat i verden i 1931 for at virke til gavn for samfundet og særligt til støtte for dansk erhvervsliv. Dette formål er gennem tiden blev omsat til konkret handling med respekt for både stifters vilje og de aktuelle samfundsmæssige udfordringer og muligheder, der til enhver tid sætter rammerne for fondets virke.

I den nuværende strategiperiode (2020-2025) støtter Tuborgfondet dansk erhvervsliv ved at danne unge til arbejdslivet og støtte udviklingen af deres forandringspotentiale, entreprenørånd og erhvervskompetencer.

Konkret støtter vi støtter unge og organisationer, der som os styrker ungdommens muligheder for indflydelse og engagement. For som samfund når vi aldrig længere end ungdommen drømmer. Og som erhvervsliv når vi aldrig længere end næste generations handlekraft, mod og evne til at tænke nyt.

Derfor skænker Tuborgfondet muligheder for, at unge i fællesskab kan skabe en håbefuld og bæredygtig fremtid.

Vi har lavet en pixiudgave af vores strategi, som du kan downloade og dele

Målgruppen er unge

Tuborgfondets målgruppe er unge mellem 16-30 år.

Der er brug for nye idéer, nye toner og nye stemmer for at skabe en bæredygtig fremtid. Der er brug for ungdommen.

Det er afgørende, at hver ny generation genopfinder det demokratiske samfund, og erhvervslivet har brug for unge med nye ideer og dugfrisk viden. Det kan fx være udvikling af klimavenlige løsninger, grønne forretningsmodeller eller metoder til at inkludere flere i arbejdsfællesskabet. Samtidig er det vigtigt for et levende samfund, at unge har mod på at realisere deres drømme og være med til at skabe den verden, de gerne vil leve i.

Det ser vi fx i ungdommens stigende engagement i den grønne dagsorden, hvor unge både sætter lokale aktiviteter i gang og mobiliserer flere på tværs af landet i en bæredygtig fremtid.

De næste generationer skal med andre ord have mange flere muligheder for at bidrage – og de skal have muligheder for at prøve kræfter med at sætte noget i gang og få vigtige erfaringer. Derfor støtter Tuborgfondet unges muligheder for i fællesskaber at realisere deres drømme og bruge deres handlekraft til gavn for fremtidens samfund.

Tuborgfondet bidrager til, at flere unge opfylder deres drømme, dannes til arbejdslivet og får indflydelse i samfundet

TUBORGFONDETS VISION

Tuborgfondets rolle

Tuborgfondet uddeler ca. 70-90 mio. kr. hvert år til unge og organisationer, der som os styrker ungdommens muligheder for sammen at udleve deres drømme og handlekraft til gavn for samfundet og dansk erhvervsliv.

Vi støtter både mindre projekter og indgår i større og længerevarende samarbejder eller partnerskaber om udvikling, afprøvning og iværksættelse af større nationale indsatser.

Vi uddeler bevillinger på under og over 100.000 kroner:

  • Bevillinger på under 100.000 kr. søges gennem Tuborgfondets Drømmepulje, der er målrettet aktiviteter, som er drevet af unge og for unge
  • Bevillinger på over 100.000 kr. til større projekter søges ved at sende en projektidé til Tuborgfondet.

Derudover offentliggør vi løbende puljer inden for indsatsområderne. Bevillingernes størrelse varierer alt efter, hvilken pulje der er tale om.

Tuborgfondet støtter gerne projekter, hvor der samarbejdes på tværs af sektorer mellem civilsamfund, erhvervsliv og det offentlige for at fremme udvikling og nytænkning i erhvervslivet

Fire strategiske indsatsområder

Tuborgfondet støtter unge inden for fire indsatsområder, hvor der er behov for at styrke unges stemmer, engagement og handlekraft.

I den nuværende strategiperiode uddeler vi midler gennem fire indsatsområder:

Indsatsområder

IllustrationArbejdsmarked– fra ungdomsliv til arbejdslivArrow

Inden for indsatsområderne er vi særligt optaget af, at de aktiviteter, vi støtter, er med til at fremme ungeinddragelse, levedygtighed, frivillighed og mangfoldighed.

Tuborgfondets bidrag til dansk erhvervsliv

Erhvervslivet lever af ny viden og idéer, og de kommer i høj grad fra ungdommen. Derfor styrker Tuborgfondet aktiviteter, der fremmer unges handlekraft og entreprenørskab, og hvor idéer kan modnes, så de både fører til jobs og innovation.

Det er de næste generationer, der sammen skal sikre samfundets udvikling med den nyeste viden og andre måder at gøre tingene på. Ved at støtte unges lyst til at gøre en forskel og engagere sig, skaber Tuborgfondet muligheder for, at unge kan bidrage til at forny dansk erhvervsliv gennem aktiviteter, der fremmer unges skaberkraft og entreprenørskab, og hvor idéer kan modnes, så de både fører til jobs og innovation.

ArrowAktuelt