For ansøgere
DrømmepuljenProjektstøtteKan vi få støtte?Tjekliste for ansøgningUdbetaling af støtteHent logoFAQ
Log ind
Ansøg

Come Together Matchmaking

At skabe et community på tværs af universiteter og organisationer via ny infrastruktur og events, så vi samlet kan skabe flere tværfaglige startups, give studerende mulighed for at prøve kræfter med entreprenørskab og styrke Dansk innovationskraft.

Indsatsområde Illustration
IndsatsområdeArbejdsmarked – fra ungdomsliv til arbejdsliv
OrganisationVenture Cup
År2021
RegionRegion Hovedstaden (inkl. Bornholm);Region Sjælland;Region Nordjylland;Region Midtjylland;Region Syddanmark
1.150.000MODTAGET BELØB — DKKProjektidé

Baggrund for projektet

Der er et behov for, at de unge studerende på universiteterne som sidder med den nyeste viden, er med til at løse fremtidens globale udfordringer, og at de bliver inspireret til at omsætte denne viden til konkurrencedygtige løsninger. Derfor ser Venture Cup det som en udfordring, at kun 1/4 af de studerende på de længere videregående uddannelser møder entreprenørskab i undervisningen. Sammen med universiteter og studenterorganisationer vil projektet ‘Come Together’ få endnu flere unge til at prøve kræfter med iværksætteri. Efter dialog med samtlige universiteter viser det sig ydermere, at de studerende som starter innovationsprojekter har svært ved at finde nye holdmedlemmer med de rette kompetencer, samt at de ikke kender til fordelene ved at skabe et hold baseret på tværfaglighed. Endelig viser undersøgelser, at rigtig mange startups fejler i etableringsfasen, hvor forskning viser, at tværfaglige startup teams har større overlevelsesgrad og potentiale for at udvikle samfundsrelevante
løsninger.

Come Together er et samarbejde mellem Venture Cup Denmark, universiteterne og en række studenterorganisationer rundt om i landet med bæredygtighed på agendaen. Initiativet vil danne ramme om og samle allerede eksisterende programmer på universiteterne, samt fungere bindeled mellem universiteter, startups og studerende.

Projektet

Research viser at tværdaglighed spiller en vigtig rolle i start up teams. Projektet er todelt; for startups, som søger nye talenter og for talenter, som søger start ups. Som en startup, skal man være klar til at byde andre menneskers perspektiver velkommen. Som talent kan man være sikker på, at man har noget at bidrage med til et startup team, uanset baggrund. Så længe man er villig til at bidrage og lære. Projektets mål er at matchmake startups og talenter. Dette gøres gennem et samarbejde med studenterforeningerne.

Målet med projekter er, at skabe rammerne for netværk mellem iværksættere, startups og studerende. Dette gøres ved, at give studenterforeningerne kompetencer til at afholde og facilitere events i form af både sociale og faglige arrangementer, som kan understøtte muligheden for netværk, idégenereing og workshops. Aktiviteterne planlægges og eksekveres lokalt af studenterforeningerne i samarbejde med Venture Cup. Projektet støtter foreningernes studerende til at skabe flere
aktiviteter fokuseret på entreprenørskab. Studenterforeningerne skal hjælpe med at nå ud til den brede gruppe af studerende på tværs af fakulteter og studieretninger.

Derfor støtter vi

Peter Giacomello, sekretariatschef i Tuborgfondet siger:
”Det er vigtigt, at endnu flere unge får muligheden for at afprøve deres idéer og viden og omsætte den til konkrete projekter mod en bæredygtig fremtid. Samtidig giver projektet de studerende mulighed for at finde sammen på tværs af studieretninger og dermed sammensætte stærke hold til deres start up med forskellige kompetencer. Jeg glæder mig til at følge projektet og de unges nye løsninger.”

Hvem er Venture Cup?

Venture Cup Denmark er en forening af de danske universiteter (undtagen RUC) og har til formål at fremme entreprenørskab på de danske universiteter. Dette gør de gennem (inter)nationale konkurrencer, Venture Cup Experts og senest Come Together.

ArrowVerdensmålsakademiet