For ansøgere
DrømmepuljenProjektstøtteKan vi få støtte?Tjekliste for ansøgningUdbetaling af støtteHent logoFAQ
Log ind
Ansøg

Tuborgfondet Musikhjælp: Nu åbner ‘Den Gode Lyd’-puljen

En god lydoplevelse er afgørende for både publikum og artister til landets mange livekoncerter. Lydoplevelsen bliver skabt i samspil mellem dem, der optræder på scenen, det tekniske lydudstyr, rummet koncerten foregår i og de lydteknikere, som binder det hele sammen.

I vores indsatsområde Kreative Erhverv – vækstlaget i den rytmiske musik vil vi give unge bedre rammer og vilkår i musikerhvervet og formålet med Den Gode Lyd er netop at forbedre rammerne for unges musikudfoldelse på koncertscener i hele Danmark. 

Læs mere om indsatsområdet Kreative Erhverv - vækstlaget i rytmisk musikArrow Right
Unge frivillige på spillestedet STARS i Vordingborg. De står blandt andet for at afvikle koncerter.

Unge frivillige på spillestedet STARS i Vordingborg. De står blandt andet for at afvikle koncerter.

Hvem kan søge? 

Alle almennyttige arrangører af livekoncerter, der har fokus på vækstlaget i den rytmiske musik samt på at tiltrække unge koncertgæster. Ansøgere skal have kontinuerlig koncertdrift gennem hele året og primært holde koncerter med vækstlaget i den rytmiske musik rettet mod en ung målgruppe.

Det vil typisk være spillesteder, kulturhuse og arrangørforeninger, som kan søge puljen. Hvis en enkelt arrangør ikke har kontinuerlig koncertdrift gennem hele året, kan flere arrangører slå sig sammen og søge i fællesskab. Vi ser gerne, at flere og andre end de store etablerede spillesteder/koncerthuse søger puljen. Hvis en privat virksomhed (direkte eller indirekte) har kommerciel gevinst af projektet, kan der ikke søges. 

AnsøgArrow Right
05. maj 2024Ansøgningsfrist

Hvad kan der søges til? 

Alle initiativer, der kan forbedre lydoplevelsen for publikum og de optrædende artister f.eks.: 

 • køb af teknisk udstyr 
 • akustikforbedringer 
 • reparation/justering af eksisterende teknisk udstyr 
 • kompetenceudvikling af frivillige lydteknikere 

Evt. indtægter/rabatter ved efterfølgende salg af brugt udstyr, leverandørrabatter eller kick-back aftaler med leverandører, skal medtages i budgettet. 

Af klimahensyn vil Tuborgfondet se positivt på ansøgninger, hvor hele eller dele af udstyret købes brugt – selvfølgelig fuldt funktionelt og af en god kvalitet.

Hvad skal ansøgningen indeholde? 

 • Udfyldt ansøgningsskema 
 • Prioritering, hvis der ansøges om flere ting 
 • Organisationens seneste årsregnskab 
 • Budget for det ansøgte 
 • Eksisterende tekniske specs for ansøger 
 • Konkret tilbud på det der ansøges om 
 • Liste med de seneste 12 måneders afholdte koncerter og offentliggjorte koncerter i fremtiden
 • Fotos af scenen samt koncertsalen
 • Hvis I søger til større og substantielle akustisk-forbedringer anbefaler vi, at I vedhæfter en professionel akustikanalyse

I kan også læse mere på siden Tjekliste for ansøgninger, det er også her I finder en pdf-udgave af ansøgningsskemaet, hvis I vil se spørgsmålene uden at logge ind. Dog skal alle ansøgninger sendes via det online ansøgningssystem.

Juryen til Den Gode Lyd består af fire musik- og teknikkyndige mennesker:

Jessica Petersen

Lydtekniker

Carsten Holm

Radiovært

Jonna Aspeklev

Lydtekniker

Jakob Nygaard

Akustiker

FAQ

Hvad er ansøgningsproceduren?

Puljen er åben nu og lukker den 5. maj 2024. Vi forventer at udsende svar i starten af juni 2024.

Hvad er en almennyttig arrangør?

En almennyttig arrangør, arrangerer koncerter uden økonomisk gevinst for øje. Almennyttige arrangører er typisk organiseret som foreninger eller fonde/selvejende institutioner. Virksomheder kan ikke søge Den Gode Lyd puljen.

Hvad mener I med vækstlag?

Tuborgfondet definerer en vækstlagsartist, som en artist, der har ambitioner om at kunne leve af sit musikalske virke, men ikke helt er der endnu, og som har brug for støtte til sin musikalske udvikling og karriere. Vækstlag har ikke pr. definition nogen alder, men Tuborgfondets målgruppe er altid 16-30 år.  

Er det et krav, at vores koncerter altid sker samme sted?

Nej, hvis I er f.eks. flere arrangørforeninger eller et netværksspillested om en fælles ansøgning, kan koncerterne godt afholdes på forskellige permanente eller midlertidige venues. 

Kan vi også søge til lysudstyr og til at bygge en scene?

Nej, Den Gode Lyd kan kun søges til initiativer, der kan forbedre lydoplevelsen for publikum og de optrædende artister.

Er det bedst at søge om prisbilligt udstyr?

Nej, ikke nødvendigvis. Ved indkøb af lydudstyr skal I være opmærksom på om det fx opfylder de krav turnerende artister og deres lydteknikere har, samt imødekommer det rum koncerterne skal foregå i. Vi opfordrer derfor til at rådfører jer grundigt med professionelle lydteknikere som kender branchen. Når det er nødvendigt, bør I vælge udstyr af anerkendt kvalitet og mærke, selvom det kan være dyrere i indkøb.

Hvordan vurderer I ansøgningerne?

Det er en jury med en faglig baggrund indenfor lyd, akustik og musikindustrien, som i første omgang vurderer ansøgningerne. Juryen lægger vægt på om en bevilling rykker markant ved lydkvaliteten, at så mange som muligt får del i de 4 mio. kr., og at midlerne fordeles over hele Danmark. Derudover er det væsentligt at modtagerne booker unge kunstnere fra vækstlaget samt har en ung målgruppe af gæster.

Kan vi godt søge til både indkøb af udstyr, lydkursus til frivillige og reparationer?

Ja, I kan godt søge til flere ting, bare husk at prioritere i ansøgningen, hvad I synes, er vigtigst.

Vi er et band. Kan vi søge til instrumenter, backline og PA til vores tour?

Nej, puljen er rettet mod almennyttige koncertarrangører.

Kan vi søge til noget som ikke kommer alle til gode?

Ja, man kan godt søge til projekter, der kommer en begrænset målgruppe til gavn og glæde. Det kunne f.eks. være noget, der primært er til glæde for de optrædende eller for publikummer med hørehandicap.

Kan vi søge, hvis vi er en del af kommunen?

Ja, selvstyrende spillesteder, kulturhuse mv. som er en del af en kommune, kan godt søge. I udvælgelsen kigger vi dog på ansøgers evne til selv at bidrage økonomisk til indkøbet. Derfor anbefaler vi en grad af medfinansiering, hvis I søger som offentlig institution. Der er ingen krav om størrelsen på medfinansiering.

Spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål, kan du tage fat i programansvarlig Mathias Findalen

Mathias Findalen
Programansvarlig for Kreative Erhverv & Demokrati

mfb@tuborgfondet.dk

ArrowSheCanPlay