For ansøgere
DrømmepuljenProjektstøtteKan vi få støtte?Tjekliste for ansøgningUdbetaling af støtteHent logoFAQ
Log ind
Ansøg

4,3 mio. kr. til 28 demokratiprojekter

11.06.2021

Nyhed

Tuborgfondet har gennem en Demokratipulje støttet 28 organisationer og projekter, der skal få flere unge til at stemme ved kommunal- og regionsrådsvalget i november.

Foreningsnavn

Demokratipulje

Forenings hjemmeside

Læs mere om Demokratipuljen

Hvordan får man flere unge til at stemme? Til aktivt at bruge deres demokratiske stemme og til at tage del i demokratiet? Det har 28 organisationer et godt bud på. Derfor har Tuborgfondet støttet dem og deres idéer gennem en Demokratipulje. Ved puljens lancering blev der afsat tre mio kr., men på grund af overvældende mange gode og inspirerende ansøgninger, har Tuborgfondet besluttet at udvide puljen til 4,3 mio kr. 

”Jeg synes, det har været et rigtigt stærkt ansøgerfelt. Der har været virkelig mange spændende og gode initiativer,”

Peter GiacomelloSekretariatschef - Tuborgfondet

I alt modtog Tuborgfondet 71 ansøgninger på samlet set 12 mio. kr. 

Nedenfor kan du læse om de mange gode initiativer og måske få inspiration til, hvordan du selv kan arbejde med unge og demokrati. 

Demokratipuljen er lukket for ansøgninger, men vi støtter som altid projekter under indsatsområdet: ”Demokrati – næste generations stemme og deltagelse”. 

Café Fabers har fået 80.000 til at klæde unge på Midtfyn på med så meget demokratisk selvtillid, at de bliver i stand til at sætte dagsordenen og tage ordet i den demokratiske debat. Projektet skal engagere unge konstruktivt i den lokale valgkamp. 

Mariagerfjord Ungdomsskole vil invitere kommunens unge til en aften med fokus på kommunalvalget og demokratisk deltagelse. Målet er at skabe en balance mellem politisk indhold, sjove indslag og andre vinkler på demokratisk deltagelse som motivation for unge. Projektet har fået 19.350 kr. 

Studenterhus Odense vil arrangere otte arrangementer op til valget den 16. november, som gør valget og lokalpolitikken nærværende og vedkommende for de 18-29-årige studerende. Projektet har fået 108.000 kr. 

Frirummet ved Folkehøjskolernes Forening vil skabe nysgerrige samtaler mellem unge med forskellig baggrund og dermed bane vejen for større involvering i demokratiet op til KV21 og i fremtiden. Samtalerne danner baggrund for en SoMe-kampagne målrettet unge under valgkampen. Projektet er skabt af unge, til unge med 129.250 kr. i støtte fra Tuborgfondet.

Studenterhus Aarhus vil gennem research, uddannelseskampagne og mobilisering sikre demokratisk uddannelse og større valgdeltagelse til kommunal- og regionsrådsvalget 2021 blandt studerende på videregående uddannelser i Aarhus. Projektet har fået 206.000 kr. 

Demokrati Garage vil invitere 24 unge københavnere fra 16 til 24 år til 3 workshops og drøfte byens udfordringer samt komme med ideer til løsninger. De producerer anbefalinger og præsenterer dem for lokalpolitikerne. Håbet er at lokalpolitikerne lytter og stiller nysgerrige spørgsmål. Projektet er har fået 250.000 kr. 

En ungearbejdsgruppe ved folkemøderne i Odsherred vil skabe en række aktiviteter med udgangspunkt i Ungefolkemødet, folkemødet samt efteråret i Odsherred. Det skal højne de unges interesse for lokaldemokrati og debat med henblik på KV21. Projektet har fået 44.500 kr. 

Danske Gymnasieelevers Sammenslutning vil i samarbejde med LH, EEO og DGS sætte fokus på unges deltagelse i kommunalvalget gennem projektet Unge stemmer i efteråret 2021. Projektet har fået 250.000 kr. 

JA-kontoret ved Helsingør Ungdomsskole vil skabe et projekt med et mål om at øge unges demokratiske selvtillid. Projektet skal være med til at tydeliggøre værdien af at stemme, inspirere til demokratisk engagement samt give unge nye muligheder for deltagelse i politiske debatter. Projektet har fået 50.000 kr. 

Studenterrådet ved Københavns Universitet vil skabe demokratisk dannelse blandt KU-studerende ved at samtænke kommunal- og universitetsvalg. Med en ungdomsalliance blandt kandidater fra ungdomspartier og indsamle studerendes holdninger til, hvad der er vigtigt for dem i valgene. Projektet har fået 202.000 kr.

Fagligt Internationalt Center FIC vil få unge til stemmeurnerne via info videoer, FindEnValgmakker-kampagne, rollespil, vælgermøder og debat- og informationsevents på Ungdommens Folkemøde og uddannelsesinstitutioner og i samarbejde med lokalorganisationer og locations. Projektet har fået 200.000 kr. 

Dansk Studerendes Fællesråd vil få flere internationale studerende til at kende deres ret til at stemme ved lokale valg. De vil i samarbejde med studenterråd organisere politiske talks og debatter på de store danske universiteter om kommunal- og regionsrådsvalget. Projektet har fået 190.000 kr. 

Lolland-Falster Lovestorm vil skabe et demokratimøde med fokus på de unges interesser og behov. Eventen forberedes og gennemføres på Lolland-Falster, men transmitteres til unge over hele landet via webcast. Projektet er støttet med 107.000 kr. 

Damarks Medie- og Journalisthøjskole vil sørge for at unge ikke blot stemmer, men bruger deres demokratiske stemme aktivt og engageret. Ungstemme.dk er en webplatform med tilhørende sociale medier frem til KV21. Et mødested for dialog og erfaringsdeling mellem unge på tværs af lokale grænser. Projektet har fået 200.000 kr. 

Holbæk Ungdomsråd vil invitere alle de lokale spidskandidaterne til et arrangement, hvor de vil modtage spørgsmål primært fra publikum. Derudover vil de hyre en ung komiker som ordstyrer. Arrangementet vil være gratis for de unge, og der vil være mad og drikke. Projektet er støttet med 42.000 kr. 

Svendborg Ungepanel er et nyt ungeorgan. De vil sørge for, at ALLE unge i Svendborg Kommune får kendskab til dem, engagerer sig i lokalpolitiske spørgsmål og opnår større indsigt i lokaldemokratiske processer ved at søge reel indflydelse gennem høringssvar. Projektet er støttet med 50.000 kr. 

DFUNK – Dansk Flygtningehjælp Ungdom vil skabe et projekt bestående af en demokraticamp og workshops, der har til formål at oplyse om KR-valget, samt motivere unge der er flygtet til at engagere sig i valget. Målgruppen opnår gennem projektet redskaber til politisk debat og viden om demokrati. Projektet har fået 246.200 kr. 

Ungdomsbureauaet vil gennem lokale visionsdage give unge værktøjer til magt og indflydelse, facilitere møder mellem en bred gruppe unge og eksperter og sætte fokus på unges visioner for deres lokalområde, og herigennem styrke valgdeltagelsen. Projektet har fået 248.664 kr. 

De Grønne Pigespejdere vil skabe syv landsdækkende debatmøder om aktiv deltagelse i demokratiske processer. Formålet er, via debat mellem kvindelige politikere og pigespejdere, at give indsigt i politiske arbejde, påvirkning, processer og udvikling af politisk identitet. Projektet har fået 166.500 kr. 

Modstrøm Foreningen for FGU-elever vil skabe fem regionale heldagsworkshops og lyttemøder for FGU-elever, der understøtter deltagerne i at mobilisere FGU-elever bredt til at stemme ved kommunalvalget 2021, og er et rum for kandidater til at lytte til FGU-elevers erfaringer. Projektet har fået 250.000 kr. 

Frontløberne vil gentænke måden hvorpå politikere møder deres vælgere på. De ønsker at skabe nye dialoger og møder mellem unge aarhusianere og deres lokalpolitikere. Fem formater, i alt 26 produktioner, skal skabe gensidig indsigt og forståelse på de unges præmisser. Projektet har fået 207.500 kr. 

Netværket af Ungdomsråd vil gennem workshops og sparring opkvalificere ungdomsråd og ungdomshuse i hele Danmark, så disse er klædt på til at engagere endnu flere unge i deres lokalområde op til valgene. Projektet har fået 84.420 kr. 

Foreningen Folkemødet  vil kompetenceudvikle en række rollemodeller, hvis stemme kan blive hørt i lokalpolitik. Rollemodellerne vil gennem egne initiativer få mulighed for at komme på Folkemødets Sejlende Valgbar; DEMO, og kan på den måde bidrage til at øge stemmeprocenten blandt unge på øen. Projektet har fået 250.000 kr. 

Aktørerne vil øge interessen for demokrati igennem udvikling og afvikling af lokale små og strre events. Events skal have fokus på demokratiske processor og synliggøre hvad man kan få ud af at deltage aktivt i demokratisk og frivilligt arbejde. Projektet har fået 87.500 kr. 

Den Rytmiske Højskole ønsker at samle Odsherreds unge til en dag med oplysning, samvær og workshops. Grundidéen er ung til ung formidling, specielt om formiddagen, hvor de ældste står for workshops til de yngste. Om eftermiddagen er der workshops målrettet de ældste. Projektet har fået 50.000 kr. 

DSU København vil gennem Ungdommens Demokrati lave et projekt i tre måneder op til kommunal -regionsrådsvalget, der giver unge vælgere ro i maven inden de skal sætte deres kryds. Optil valget afholder de alt fra tværpolitiske fredagsbarer til debat om sexsygdomme. Projektet har fået 115.000 kr. 

Mino Danmark vil gerne være med til at bridrage til, at KV21/RV21 slår rekord i antallet af minoritetsetniske danskere, som stemmer og deltager aktivt i demokratiet. Det vil de sikre gennem mini-uddannelser, nytænkende valgarrangementer og samarbejder. Projektet har fået 250.000 kr. 

Foreningen SEIN vil gennem tematiserede artikler, filmet pølsevogns-voxpop, debatter vendt på hovedet, mini-dokumentarserie og quizzer lavet af unge til unge gøre kommunal- og regionsrådsvalget nærværende og identificerbart for 15-25 årige. Projektet har fået 250.000 kr. 

RELATEREDE NYHEDER

08.04.2020Nyhed45 lyspunkter midt i en krisetid