For ansøgere
DrømmepuljenProjektstøtteKan vi få støtte?Tjekliste for ansøgningUdbetaling af støtteHent logoFAQ
Log ind
Ansøg

Giv et år - GEÅ

GEÅ skal udvikle en best practice metode, der gør organisationer bedre til at inddrage og engagere unge. GEÅ-metoden har potentiale til at forandre organisationer over hele Danmark og derigennem styrke engagementet hos tusindvis af unge.

Indsatsområde Illustration
IndsatsområdeDemokrati – næste generations stemme og deltagelse
OrganisationFonden Ungdomsøen
År2022
RegionRegion Hovedstaden (inkl. Bornholm);Region Sjælland;Region Nordjylland;Region Midtjylland;Region Syddanmark
3.961.325MODTAGET BELØB — DKKProjektidé

En nyskabende metode skal gøre organisationer bedre til at lytte, inddrage og give unge reel indflydelse, så endnu flere unge får lyst til og mulighed til at sætte deres aftryk på deres omgivelser og deltage mere aktivt i udviklingen af samfundet. Metoden hedder Giv-Et-År og bygger på ideen om, at unge flytter fysisk ind i organisationen og giver et helt år af deres liv til at være ”frivillige”. Med en støtte på 6,5 mio. kr. fra Tuborgfondet og Lauritzen Fonden kan Ungdomsøen over de næste tre år videreudvikle og udbrede Giv-Et-År-metoden til organisationer over hele landet gennem netværk, kommunikation og en ny uddannelse.

At give et år som frivillig på en ø

Til august flytter ni unge ud på Ungdomsøen og kultur- og medborgerhuset Platformen i Esbjerg, hvor de gennem et år skal sætte deres aftryk på alt fra aktiviteter, drift, kommunikation, eventafvikling, beslutningsprocesser og den demokratiske udvikling i de to organisationer. En oplevelse som nuværende frivillige allerede har oplevet, at få meget ud af:

”Det, at være Giv-Et-År på Ungdomsøen, har givet mig gå-på-mod og lyst til at gå i gang med store opgaver og også planlægge store opgaver selv. For eksempel var jeg vært for vores store partnerarrangement i efteråret, hvor jeg også var med til at forme arrangementet og give input til indholdet,” fortæller Sebastian Hillbrandt, der bor på Ungdomsøen som Giv-Et-År-engageret i år.

De ni unge bliver første hold af i alt 30 unge, der over de næste tre år skal være Giv-et-år engagererede på Ungdomsøen, Platformen og en tredje kulturorganisation. Alt sammen for at udvikle en letanvendelig metode, som kan bruges af alle organisationer, der har unge som målgruppe og har mod på at give unge større indflydelse.

Større demokratisk handlemod hos unge

Unge er afgørende for fremtidens fællesskaber og demokrati, men desværre er mange unge udfordret på flere fronter i forhold til at engagere sig i samfundets aktuelle debatter og udvikling. Ifølge den nyeste demokratianalyse fra DUF (2021), så er den største barriere for at deltage i samfundsdebatten, at unge ikke føler sig gode nok.

”En af de store kvaliteter ved ”Giv et år-projektet er, at unge i helt bogstaveligste og fysisk forstand bliver placeret der, hvor de har mulighed for at være direkte medbestemmende og øve indflydelse”, siger sekretariatschef Peter Giacomello fra Tuborgfondet.

Undersøgelsen viser også, at to ud af fem unge peger på følelsen af at mangle tid og overskud, som hovedårsag til, at de ikke deltager mere aktivt.

“Med Giv-Et-År-metoden får unge mulighed for at rive et helt år ud af kalenderen, hvor lektier og uddannelsespres kan stå lidt i baggrunden. De øver sig i at stå i front for egne projekter, får lov til at lave fejl og får konkret indflydelse i en organisation. For os som ungdomsorganisation er det også afgørende, at vi har en gruppe af unge, som vi på daglig basis har så langt inde i maskinrummet, forklarer direktør for Ungdomsøen Dea Forchhammer.

Unge i helt bogstaveligste og fysisk forstand bliver placeret der, hvor de har mulighed for at være direkte medbestemmende og øve indflydelse

Peter GiacomelloSekretariatschef i Tuborgfondet

Flere organisationer skal kende til Giv-Et-År-metoden

Sidste år indledte Ungdomsøen første samarbejde om at udbrede Giv-Et-År-metoden, da tre unge flyttede ind på kultur-, og medborgerhuset Platformen i Esbjergs i Østerby. Allerede nu er potentialet tydeligt.

På et levende kulturhus som Platformen er det enormt berigende at have Giv-Et-År-unge. De kommer med et andet perspektiv og tager ejerskab over projekter, der bidrager positivt til mangfoldigheden på stedet. Vi har faktisk svært ved at forestille os en hverdag uden de unge,” fortæller Thomas Abrahamsen, der er leder af Platformen.

Med støtten fra Tuborgfonden og Lauritzen Fonden får vi nu mulighed for at udvikle metoden færdig, så endnu flere organisationer kan være med til at give unge et år med masser af indflydelse og handlemod,

Desværre vælger unge i stigende grad den gængse foreningsfrivillighed fra. Med Giv-Et-År-metoden tilbydes der nogle anderledes rammer for frivillighed, hvor man gennem medindflydelse og ansvar engagerer og giver unge tro på egne evner. Derfor er vi enormt glade for at fortsætte det gode samarbejde med Ungdomsøen, og ser frem til at metoden nu færdigudvikles og forankres i flere organisationer, så der forhåbentlig kan skabes engagement og indflydelse blandt endnu flere unge – også hos den gruppe af unge der ikke nødvendigvis er forenings- og frivillig vante”, siger Inge Grønvold, direktør i Lauritzen Fonden.

Næste skridt bliver, at vi indleder et samarbejde med paraplyorganisationen Kulturhusene i Danmark om udbredelse af Giv-Et-År-metoden.

 

ArrowGør som andre og ta' ordet