For ansøgere
Musikkens Frivillige puljeDrømmepuljenProjektstøtteKan vi få støtte?Tjekliste for ansøgningUdbetaling af støtteHent logoFAQ
Log ind
Ansøg

Indsatsområde Illustration
IndsatsområdeDemokrati – næste generations stemme og deltagelse
OrganisationErhvervsskolernes ElevOrganisation
År2022
RegionRegion Hovedstaden (inkl. Bornholm)
39.900MODTAGET BELØB — DKKTa’ ordet

Erhvervsskoleelever er særligt udfordret, når der skal etableres og opretholdes elevråd. Ligesom at 72% af danske erhvervsskoleelever ikke tror, at politikerne ville tage deres problemer alvorligt, og at der i 2018 kun var 37,5 procent af de adspurgte elever, der ønskede at stemme til folketingsvalget. Elever på landets erhvervsskoler er derfor i øget risiko for at blive ekskluderet fra den demokratiske proces og den politiske debat. Det er ikke alene med til at svække kvaliteten af uddannelserne. Det forværrer også elevernes motivation, trivsel og læring på skolerne.

Derfor er Erhvervsskolernes Elevorganisation og Tuborgfondet indgået i et partnerskab for at undersøge og udvikle konkrete metoder til at realisere og praktisere elevdemokrati på erhvervsuddannelser i tæt alliance med elever, lærere og skoleledere. Under overskriften ”Elev-demokratiske erhvervsuddannelser” skal projektet være med til at sikre elevdemokratisk deltagelse i løbet af alle uddannelsesforløb.

”Alle elever har ret til at blive hørt og få en betydningsfuld stemme. Det får de gennem elevråd. Hvis ikke elevrådene fungerer, får eleverne ikke den opmærksomhed, de fortjener. Det er brand-ærgerligt, og det skal vi rette op på! Det er blandt andet de korte og ofte skævt-liggende skoleperioder, der gør det svært at fasteholde EUD-elevråd. Men det gør ikke elevrådsarbejdet mindre vigtigt – tværtimod. Det gør det kun ekstra vigtigt at passe på og hjælpe vores elevråd” siger Anton Bay Hansen, formand for Erhvervsskolernes Elevorganisation.

Om projektet

Erhvervsskolernes Elevorganisation vil undersøge, hvordan man tager højde for de udfordringer, der er særligt karakteristiske for
elevrådsarbejde på erhvervsskoler. Indsatsen vil munde ud i konkrete redskaber og metoder, som ledere, lærere og elever afprøver i praksis på seks udvalgte skoler. Ved at undersøge forholdene og implementere løsningsforslag på de forskellige skoler, kan indsatsen komme alle landets erhvervsuddannelser til gode.

Det er blandt andet de korte og ofte skævt-liggende skoleperioder, der gør det svært at fasteholde EUD-elevråd. Men det gør ikke elevrådsarbejdet mindre vigtigt – tværtimod. Det gør det kun ekstra vigtigt at passe på og hjælpe vores elevråd.

Anton Bay HansenFormand, Erhvervsskolernes Elevorganisation

Derfor støtter vi

”Vi kan ikke tage vores demokrati for givet. Derfor skal vi give flere unge lyst og mulighed for at deltage i demokratiske processer og opleve, at der bliver lyttet, og at deres mening tæller. Det gælder naturligvis også for eleverne på erhvervsskolerne, som selvfølgelig skal inddrages i deres uddannelse og have indflydelse. Derfor vil vi sammen med Erhvervsskolernes Elevorganisation styrke elevrådene og demokratiet ude på skolerne,” fortæller Peter Giacomello, sekretariatschef i Tuborgfondet.

 

 

 

ArrowUnge Medborgere