For ansøgere
DrømmepuljenProjektstøtteKan vi få støtte?Tjekliste for ansøgningUdbetaling af støtteHent logoFAQ
Log ind
Ansøg

Nyt akademi for unge skal være katalysator for samfundsengagement

29.09.2023

Nyhed

Demokrati

Med støtte fra Nordea-fonden og Tuborgfondet igangsætter Ungdomsbureauet nu Akademiet for samfundsengagerede unge (ASU) på tværs af landets ungdomsuddannelser. ASU er sat i verden for at vække, gribe og understøtte unges engagement, dér hvor de er.

Indsatsområde

Demokrati

Ungdomsbureauet

Læs mere om organisationen Ungdomsbureauet

I tæt samarbejde med ungdomsuddannelser på tværs af landet vil ASU give unge mod til at engagere sig i samfundet og konkrete redskaber til at omsætte deres engagement til handling. Elever, der deltager i ASU, bliver en del af et fællesskab og et læringsforløb, hvor de får viden og støtte til at iværksætte egne projekter, der kan sprede ringe i vandet. Forløbene og projekterne i ASU bliver skabt og forankret i samarbejde med lokale civilsamfundsaktører og ungemiljøer.

”Tiden og de udfordringer, unge står overfor i dag, kalder på fællesskaber og læringsrum, der ikke er styret af specifikke målsætninger. På ASU betragter vi samfundet som vores læringsrum, og vi tager afsæt i unges virkeligheder og lyst til at skabe positiv forandring. Deltagelse forudsætter ikke bestemte kompetencer, og vi ser eksperimentering og udveksling som et mål i sig selv,” udtaler Anna Klode, projektleder på Akademiet for samfundsengagerede unge.

Grobund for demokratisk selvtillid

I august 2023 gik 19 rektorer sammen og advarerede om udviklingen på ungdomsuddannelserne i en kommentar i Berlingske: “Dannelsen, livsglæden og trivslen bliver smadret, og uddannelsessystemet italesættes og opfattes mere som en markedsudsat afdeling af arbejdsmarkedet.” ASU er ikke løsningen alene, men kan være med til at takle samfundsudfordringer som mistrivsel og mangel på demokratisk selvtillid.

”Vi har brug for unge, der engagerer sig aktivt i vores samfund. Akademiet for samfundsengagerede unge (ASU) har store ambitioner, når det handler om at bidrage til unges demokratiske dannelse og ikke mindst hjælpe de unge med at tackle de mange krav og forventninger, som præger vores samfund. Akademiet for samfundsengagerede unge kommer til at tilbyde iværksætterforløb og konkrete værktøjer – workshops, camps og sparring – som kan hjælpe unge, der gerne vil engagere sig og som har brug for et frirum og fællesskab. Det er tiltrængt – og vi er glade for, at Nordea-fondens støtte kan være med til at gøre en forskel,” udtaler Christine Paludan-Müller, uddelingschef i Nordea-fonden.

Samfundsengagementet er brændstof for demokratiet

Jo flere måder samfundsengagement kan udfolde sig på, jo stærkere et demokrati vil vi få. ASU’s vision er at medvirke til at skabe de mest samfundsengagerende ungefællesskaber i danmarkshistorien og herunder at bygge bro mellem unge, ungdomsuddannelser, ungekulturplatforme og samfundet rundt om. ASU vil opmuntre til nysgerrighed og give plads til fejl for at bidrage til unges demokratiske selvtillid og skaberglæde som et modsvar til perfektheds- og præstationskultur.

Tuborgfondet har tidligere støttet ASU i form af et pilotprojekt: “Vi ser frem til at se Akademiet for samfundsengagerede unge udfolde sig i stor skala. Det er derfor skønt, at Nordea-Fonden også har valgt at støtte projektet med en stor og flot bevilling. I Tuborgfondet vil vi gerne støtte unges muligheder for at få demokratisk indflydelse, og initiativet her er et rigtig godt eksempel på, hvordan fællesskaber på gymnasierne kan være med til at skabe positive og engagerende forandringer i samfundet,” siger Mathias Findalen Bickersteth, programansvarlig for demokrati i Tuborgfondet.

ASU tager afsæt i Ungdomsbureauets kerneværdier: Ejerskab, fantasi og mod. Projektet bliver realiseret i et tæt samarbejde med Kaospilot-uddannelsen, der skal være med til at løfte visionen og ambitionerne for det nye akademi.

Initiativet her er et rigtig godt eksempel på, hvordan fællesskaber på gymnasierne kan være med til at skabe positive og engagerende forandringer i samfundet

Mathias FindalenProgramansvarlig for Demokrati i Tuborgfondet

Tiden og de udfordringer, unge står overfor i dag, kalder på fællesskaber og læringsrum, der ikke er styret af specifikke målsætninger.

Anna KlodeProjektleder på Akademiet for Samfundsengagerede Unge

Fakta:

Akademiet for Samfundsengagerede Unge bygger på tre års pilotperiode. Projektets primære støtte kommer fra Nordea-fonden, der sammen med Tuborgfondet støtter projektets realisering. Projektet bliver ledet af Anna Klode, der i samarbejde med resten af Ungdomsbureauet arbejder for, at unge får større mandat i de beslutningsprocesser, der vedrører unges liv.

Læs mere om Ungdomsbureauet 

Kontakt:

Anna Klode, projektleder, Akademiet for Samfundsengagerede Unge, annaklode@ungdomsbureauet.dk

Mathias Findalen, programansvarlig i Tuborgfondet mfb@tuborgfondet.dk, 60734347

 

RELATEREDE NYHEDER

20.04.2023DemokratiNyt projekt skal engagere flere tusinde unge i demokratiske virksomheder