For ansøgere
DrømmepuljenProjektstøtteKan vi få støtte?Tjekliste for ansøgningUdbetaling af støtteHent logoFAQ
Log ind
Ansøg

Klimabevægelsen modtager millionbevilling

15.08.2022

Nyhed

Entreprenørskab

PRESSEMEDDELELSE: Klimabevægelsen har formået at samle en bred skare af borgere omkring klimasagen og har især de sidste to år oplevet en stor medlemsfremgang og en stigende interesse for klimaaktivisme. Med en ny bevilling på 5,5 millioner kroner over de næste tre år er Klimabevægelsen klar til at udvide deres aktiviteter rundt omkring i Danmark.

Indsatsområde

Entreprenørskab

Ny bevilling skal styrke den folkelige deltagelse i kimasagen

Læs mere om Klimabevægelsen

Foreningen Klimabevægelsen i Danmark er de sidste år gået fra at være en lille forening for frivillige primært i København, til at være en landsdækkende organisation med sekretariat og lokalgrupper. Klimabevægelsen har blandt andet opnået en stor tilslutning til foreningens kommunalvalgskampagne i 2021, bidraget til at afholde Folkets Klimamarch på tværs af kommunegrænser og igangsat danmarkshistoriens to første klimaretssager.

”Med denne bevilling bliver vi i stand til at bygge videre på de sidste års hårde arbejde og den utrolig vigtige indsats, som alle de tusindvis af frivillige har ydet. Det betyder, at vi kan udvikle nye klimapolitiske forslag, engagere borgere i aktiviteter der drager politikere til ansvar for deres klimaløfter, og lave oplysningskampagner om klimaet. Vores mål er at sørge for, at klimaloven og Danmarks internationale forpligtelser overholdes,” siger Frederik Roland Sandby, sekretariatsleder i foreningen Klimabevægelsen i Danmark.

Kampen for klimaet kan kun vindes gennem folkemagt

Frederik Roland SandbySekretariatsleder i foreningen Klimabevægelsen i Danmark

En støtte til klimakampen

Den nye bevilling er givet gennem et samarbejde mellem de tre fonde KR Foundation, Tuborgfondet og VELUX FONDEN, der sammen har valgt at støtte foreningens rejse mod at blive en stærk og selvbærende forening, som fortsat kan sætte klima øverst på dagsordenen  i Danmark.

Klimabevægelsen er klar til det næste skridt

Foreningen Klimabevægelsen blev grundlagt i 2008 op til den store klimakonference, COP15 i København. Men det var først i 2021, at foreningen begyndte at udvikle eget sekretariat og organisering.

Især de unge kræfter bidrog til at Klimabevægelsen voksede markant , både i medlemstal og indflydelse. Det bærer sekretariatets gennemsnitsalder på 28 år også præg af. Nu kommer en modningsproces af det unge hold, og foreningen er klar til at blive en mere etableret organisation, der kan sikre kontinuitet i deres indsats og holde gang i det momentum der er omkring klimadagsordenen.

”Kampen for klimaet kan kun vindes gennem folkemagt – ved at vi bliver ved med at stille krav om, at politikerne handler på klimaforskernes advarsler. Det er formålet med vores forening, og vi er klar til at kæmpe for sagen hver eneste dag. Denne bevilling kan give os noget ro til at fokusere på det, vi er bedst til: at kæmpe for klimaet,” siger Frederik Roland Sandby, sekretariatsleder i foreningen Klimabevægelsen i Danmark.

En bevægelse af aktivistgrupper

Klimabevægelsen i Danmark er hjem for flere af de aktivistgrupper, som samles om at engagere befolkningen i klimadagsordenen. Det inkluderer blandt andre Den Grønne Ungdomsbevægelse der fokuserer på at engagere ungdommen, Bedsteforældrenes Klimaaktion der fokuserer på at engagere de ældre, og Folkets Klimamarch der fokuserer på at skabe en bred folkelig demonstration for alle. Bevillingen har også til formål at styrket foreningens medlemsgrupper og samspillet herimellem.

En fælles indsats

Projektet er støttet af  de tre fonde KR Foundation, Tuborgfondet og VELUX FONDEN, der har indgået et samarbejde om at støtte Klimabevægelsens kamp for at få klimaet på dagsordenen i Danmark.

Citat fra KR-Fonden:

”Der er behov for en bred vifte af stemmer i klimadebatten. Stemmer, som kan engagere og oplyse danskerne om klima. Danmark skal igennem en kæmpe transformation de kommende år, og det kræver engagement fra alle dele af samfundet, hvis vi skal nå målet om 70-procents reduktion af drivhusgasudledningerne i 2030. Klimabevægelsen er en organisation som forstår at engagere bredt, og vi er glade for at kunne støtte deres fortsatte udvikling,” siger Rosa Klitgaard Andersen, programdirektør i KR Foundation.

Citat fra Tuborgfondet:

”Tuborgfondet støtter initiativer, der engagerer unge i den grønne dagsorden og i kampen mod klimaforandringerne. Klimabevægelsen er en af de vigtigste aktører, når det handler om at mobilisere unge og sætte klimaforandringer på dagsordenen. Derfor ser vi frem til at følge organisationens udbredelse i hele Danmark,” siger sekretariatschef i Tuborgfondet Peter Giacomello.

Citat fra VELUX FONDEN:

”Klimaets tilstand berører os alle, klimaet er presset, og der er behov for ambitiøse indsatser for at skabe forbedringer og ændringer. I VELUX FONDEN fokuser vi på, at dialog og samarbejde mellem aktører og fonde skal kunne bidrage til positiv påvirkning af en problemstilling, og vi vurderer hér, at Klimabevægelsen vil kunne samle mennesker om klimaudfordringerne,” siger Ane Hendriksen, direktør i VELUX FONDEN

 

 

 

Kontaktoplysninger:

Anni Riedel-Lyngskær, Tuborgfondet
al@tuborgfondet.dk, +45 2073 8087

Jakob Nielsen, KR-foundation
jn@krfnd.org ,+45 5191 1466

Charlotte Korsager Winther, VELUX FONDEN
ckw@veluxfoundations.dk, +45 5117 6774

Frederik Roland Sandby, Klimabevægelsen i Danmark
sandby@klimabev.dk, +45 2295 4047

Derfor støtter vi

Tuborgfondet støtter med 1.667.354 Klimabevægelsen med denne bevilling: ”Tuborgfondet støtter initiativer, der engagerer unge i den grønne dagsorden og i kampen mod klimaforandringerne. Klimabevægelsen er en af de vigtigste aktører, når det handler om at mobilisere unge og sætte klimaforandringer på dagsordenen. Derfor ser vi frem til at følge organisationens udbredelse i hele Danmark,” siger sekretariatschef i Tuborgfondet Peter Giacomello.

ArrowFlere unge skal engagere sig i Operation Dagsværk