For ansøgere
DrømmepuljenProjektstøtteKan vi få støtte?Tjekliste for ansøgningUdbetaling af støtteHent logoFAQ
Log ind
Ansøg

Valgpulje – flere unge stemmer til EP-valget

Søg støtte til aktiviteter og projekter, som kan engagere flere unge mellem 16 og 30 år i EU-politik og øge unges valgdeltagelse ved det kommende EP-valg. I kan søge op til 250.000 kroner, og der er ansøgningsfrist den 11. februar.

(Lukket for ansøgninger.)

Den 9. juni 2024 skal vi i Danmark stemme om, hvilke 15 danske kandidater, der skal repræsentere Danmark i Europa-Parlamentet i perioden 2024-2029.

I Tuborgfondet vil vi gerne motivere flere unge til at stemme til EP-valget, men valget giver også anledning til at sætte fokus på en række af de Europa- og EU-relaterede emner og dagsordener, som optager unge i dag – fx klima, migration og fordeling af ressourcer.

EP-valget i 2019 viste tegn på, at EU fylder mere herhjemme hos unge, da unges valgdeltagelse steg med ca. 25 procentpoint ift. forrige valg fra ca. 40 % til knap 65 %. En tendens, der ses på tværs af unge hele i Europa. Den positive udvikling vil vi gerne understøtte og motivere yderligere, og derfor efterspørger vi med Valgpulje – flere unge stemmer til Europaparlamentsvalget projekter, der engagerer flere unge i den politiske debat og i fælles samtaler om EU og Europa.

Vi kan fx støtte aktiviteter der:

 • Sætter EU-temaer på dagsordenen, der optager unge mellem 16-30 år
 • Øger underrepræsenterede unges deltagelse i politiske problemstillinger
 • Styrker unges tillid og øger deres indsigt i det politiske system
 • Øger fokus på unges mulighed for at engagere sig og stille op som kandidater
 • Skaber flere møder mellem unge politiske kandidater og unge vælgere
 • Øger mulighederne for at unge, der føler distance til den Europa-politiske samtale, kommer tættere på den
11. feb 2024ANSØGNINGSFRIST
AnsøgArrow Right
Se ansøgningsskemaetArrow Right

FAQ

Hvem kan søge?

Puljen er for unge og organisationer i hele Danmark, der arbejder med unge. Projektet skal finde sted i Danmark.

Hvornår kan vi søge?

Der er deadline for ansøgninger 11. februar 2024.

Hvornår kan vi forvente svar?

Du kan forvente svar på din ansøgning senest med udgangen af februar måned.

Hvad lægger I vægt på?

 • At jeres aktivitet og idé er både med unge og for unge (16-30 år)
 • Frivillig forankring i organisering, afviklingen og i ledende roller i organisationen
 • At jeres aktivitet fremmer et bredt og mangfoldigt unge-engagement på tværs af køn, alder, etnisk baggrund, uddannelse mv.
 • Geografisk spredning af de samlede bevillinger
 • At jeres aktivitet har øje for unge, der normalt ikke er optaget af EU-dagsordener.

Hvilke aktiviteter kan vi søge til?

 • Debat med politikere for unge
 • Workshops for førstegangsvælgere, som kan være med til at gøre dem klogere på, hvordan valget foregår i praksis
 • Events som mobiliserer unge på selve valgdagen
 • Aktiviteter, der er med til at sætte EU-politiske temaer, der optager unge, på dagsordenen.
 • Workshops, som fx stiller skarpt på unge kandidater og hvad der skal til for at komme på valgplakaten.
 • Aktiviteter, der styrker unges stemme og giver dem værktøjerne til at indtage talerstolen.
 • Aktiviteter, der inspirerer og giver unge viden om, hvordan man engagerer sig EU-politiske spørgsmål samt emner der optager unge i Europa.

… og alt muligt andet, så længe projektet opfylder formålet med pulje og foregår i Danmark. Det skal ikke styres af os, men hvad I som ansøgere drømmer om.

Hvor mange penge kan vi søge?

Puljen er på i alt 5 mio. kr., og der kan søges op til 250.000 kr. En gennemsnitsbevilling ligger imellem 70-100.000 kr.

Kan vi søge til flere projekter?

Ja, hvis I drømmer om at gennemføre flere projekter. Tuborgfondet arbejder dog for at flest muligt får gavn af vores midler.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

 • Udfyldt ansøgningsskema
 • Budget for den aktivitet I søger støtte til

I kan også læse mere på siden Tjekliste for ansøgning

Hvis ikke I har et CVR-nummer, kan I læse her, hvordan I får fat i et. Alternativt kan I søge sammen med nogen, der allerede har et CVR-nummer. Det kan for eksempel være et uddannelsessted eller en kommune. Skriv til os på info@tuborgfondet.dk, hvis I ikke har et CVR-nummer og heller ikke kan søge sammen med nogen, der har.

Kan private virksomheder søge?

Ja, private virksomheder kan godt søge, men en evt. bevilling må ikke være en økonomisk gevinst til en enkelt virksomhed og/eller virksomhedens ejere jf. Tuborgfondets uddelingspolitik.

Kan vi søge flere aktører sammen?

Ja, det er fint, at flere går sammen om et arrangement eller projekt. Ansøger skal dog være én organisation, der ligger inden for Tuborgfondets uddelingspolitik. Tuborgfondet støtter ikke enkeltstående kandidater eller politiske partier, medmindre de går sammen på tværs af politiske partier om at bidrage til at øge den generelle deltagelse blandt unge og øge engagementet omkring EP-valget.

Kan vi søge til flere projekter?

Ja, hvis I drømmer om at gennemføre flere projekter. Tuborgfondet arbejder dog for at flest muligt får gavn af vores midler.

Programansvarlig

Hvis I har spørgsmål til puljen, kan I tage fat i Mathias Findalen.

Mathias Findalen
Programansvarlig for Demokrati og Kreative Erhverv

mfb@tuborgfondet.dk

ArrowLæs mere om demokrati som strategisk indsatsområde