For ansøgere
Ta´OrdetDrømmekoncerterDrømmepuljenProjektstøtteKan vi få støtte?Tjekliste for ansøgningUdbetaling af støtteHent logoFAQ
Log ind
Ansøg

Tuborgfondet støtter unge i at engagere sig i fællesskaberne

24.11.2017

Nyhed

Tuborgfondet fokuserer strategien ”Vi udvikler Fællesskaber”. Det betyder en ændring i fondets kategorier og et øget fokus på unges engagement og deltagelse i samfundet.

Foreningsnavn

Strategi

Forenings hjemmeside

Tuborgfondets værdigrundlag er uændret. Fællesskab, frivillighed og folkelighed danner stadig grundlaget for fondets bevillinger. Tuborgfondets nye fokusområde udspringer fra værdierne: at styrke unge menneskers stemme, engagement og deltagelse i samfundets udvikling og fællesskaber. Og det skal fortsat ske i samarbejde med civilsamfundets ildsjæle, organisationer og foreninger.

Syv kategorier bliver til tre indsatsområder
Fondets tidligere kategorier vil fremover blive ændret til tre indsatsområder:
• Unges samfundsengagement
• Unges jobmuligheder
• Åbne fællesskaber

Musik som fællesnævner
Musik har altid været en del af Tuborgfondets DNA, og hvert år uddeler vi millioner af kroner til musik. Det gør vi, fordi vi mener, at musik skaber glæde, sammenhold og styrker fællesskabet. Derudover går diversitet og vidensdeling på tværs af fondets godt 400 årlige bevillinger. I 2017 har vi sammen med Roskilde Festival udgivet tre konkrete værktøjer til frivillige ledere.

Lokale initiativer
Fremover skelner Tuborgfondet mellem lokale initiativer og større, ofte længerevarende partnerskaber. Et lokalt initiativ vil typisk være drevet af engagerede borgere eller frivillige ildsjæle, der ønsker at bidrage til fællesskabet i deres lokalområde. Projekterne spænder vidt fra mindre borgerdrevne sociale initiativer til lokale fællesaktiviteter eller events som festivaler og koncerter, der især gør en forskel for unge mennesker. Eksempelvis har frivillige i Ryslinge på Fyn modtaget støtte til at omdanne gamle fabrikshaller til Café Fabers, som bliver et kulturelt mødested. Og Ungdomsrådet i Thy har fået nyt lydudstyr til deres scene, hvor lokale bands spiller.

Større partnerskaber
Tuborgfondet indgår i partnerskaber, der bidrager til at styrke unges deltagelse i forskellige fællesskaber rundt omkring i hele Danmark. Det kan være ved at skabe nye jobmuligheder eller øge unges deltagelse og engagement i samfundet. I et partnerskab bidrager Tuborgfondet desuden også med sparring, dialog og netværk til at udvikle projektet yderligere. Senest har Tuborgfondet sammen med Netværket af Ungdomsråd og Tænketanken Mandag Morgen inviteret en række aktører på ungeområdet på en bustur for at se nærmere på unges samfundsengagement i forskellige projekter på Fyn og Jylland. I 2018 deler vi al den viden, der blev samlet ind på området.

Særligt om sport
Tuborgfondet giver desværre ikke længere støtte til sport. Herunder trænings- og sportsrejser, stævner og turneringer, samt etablering og byggeri af sports- og idrætsanlæg. Vi støtter heller ikke indkøb af sportsudstyr herunder tøj og redskaber. Søger I støtte til spillertøj, bolde og lignende inden for holdsport, anbefaler vi, at I søger Carlsberg Sportsfond.