For ansøgere
DrømmepuljenProjektstøtteKan vi få støtte?Tjekliste for ansøgningUdbetaling af støtteHent logoFAQ
Log ind
Ansøg

Tuborgfondet Musikhjælp: Søg støtte i puljen Musikkens frivillige

PULJEN ER LUKKET – ANSØGNINGSFRISTEN VAR DEN 23. OKTOBER 2023: Unge frivillige er en afgørende faktor, når vækstlagsartister turnerer på landets festivaler og spillesteder. Frivillige sørger f.eks. for booking, koncertafvikling og lækker lyd og lys, som alt sammen bidrager til, at artisten såvel som publikum får en god oplevelse. Tuborgfondet styrker med en målrettet indsats unges frivillige engagement i musikfællesskaber.

I Tuborgfondets pulje ’Musikkens Frivillige’ kan musikfællesskaber søge op til 250.000 kroner til at styrke frivilligheden. Puljen bidrager til at skabe bedre rammer og vilkår for at være ung frivillig i det danske musikmiljø – og dermed bedre vilkår for at være ung vækstlagsartist.

Med indsatsområdet Kreative Erhverv – vækstlag i rytmisk musik støtter Tuborgfondet aktiviteter, der giver unge mulighed for at udfolde deres potentiale i musikfællesskaber – på scenen og bag scenen – og som fremmer diversiteten i musikbranchen.

I kan derfor søge puljen ‘Musikkens Frivillige’ til f.eks. kompetenceudvikling, vidensdeling eller en rekrutteringskampagne, som vil styrke frivilligheden for jeres organisation.

23. okt 2023ANSØGNINGSFRIST
Se ansøgningsskemaetArrow Right

FAQ

Hvem kan søge?

Puljen er rettet mod musikfællesskaber, der arbejder med vækstlagsartister i den rytmiske musik, og hvor fortrinsvis unge frivillige er involveret i organisering, planlægning og afvikling. F.eks:

 • Festivaler
 • Spillesteder/kulturhuse
 • Koncertarrangørforeninger
 • Øvelokaleforeninger
 • Musikorganisationer

Tuborgfondet ser gerne ansøgninger om ambitiøse, tværgående projekter, der involverer flere parter, men små projekter er også velkomne.

Hvis en privat virksomhed (direkte eller indirekte) har kommerciel gevinst af projektet, kan de ikke søge. Bands/artister kan ikke søge til deres musikalske virke.

Hvornår er der ansøgningsfrist?

Der er ansøgningsfrist den 23. oktober 2023, og der er 1,8 mio. kr. i puljen.

Puljen Musikkens Frivillige er på i alt 4 mio. kr.

1. runde havde ansøgningsfrist i april 2023. I maj 2023 fik 30 koncertarrangører støtte med i alt 2,2 mio.kr.

Hvornår kan vi forvente svar?

I starten af november 2023.

Hvad vurderer vi ud fra?

 • Ansøgers behov og evne til at (med)finansiere indsatsen
 • At projektet fremmer netværksdannelse og samarbejde på tværs af aktører om frivillighed i musikken
 • Ansøgers betydning for udvikling og understøttelse af vækstlaget i den rytmiske musik
 • Frivillig forankring i organiseringen, afviklingen og i ledende roller i organisationen
 • At projektet fremmer et bredt og mangfoldigt ungeengagement på tværs af køn, alder, etnisk baggrund, uddannelse mv.
 • Vidensdeling af projektets resultater, så erfaringer og ny viden kommer andre end ansøger til gavn
 • Geografisk spredning af de samlede bevillinger

Er der noget, I ikke giver støtte til?

Der kan ikke søges til dækning af eksisterende omkostninger og driftsomkostninger, som organisationen plejer at have som f.eks. løn til en i forvejen ansat frivilligkoordinator, forplejning/gaver/udstyr til frivillige, primært sociale aktiviteter, normal oplæring i specifikke opgaver samt almindelig musik- og koncertdrift.

Derudover støtter Tuborgfondet ikke enkeltpersoner, og der er en række formål og typer af indsatser, som vi ikke støtter.
Læs mere om, hvad vi ikke giver penge til.

I får brug for et CVR-nummer

Hvis jeres fællesskab ikke har et CVR-nummer, kan I læse her, hvordan I får fat i et. Alternativt kan I søge sammen med nogen, der allerede har et CVR-nummer. Det kan for eksempel være et uddannelsessted eller en kommune. Skriv til os på info@tuborgfondet.dk, hvis I ikke har et CVR-nummer og heller ikke kan søge sammen med nogen, der har.

Hvad kan man søge til?

Alle nye tiltag der skaber bedre rammer og vilkår for at være ung frivillig i det danske musikmiljø. Det kunne f.eks. være inden for områderne:

 • Netværksdannelse, videndeling og samarbejde på tværs af aktører om frivillighed i musikken
 • Rekrutteringsindsatser/kampagner ift. nye unge frivillige
 • Fastholdelse af eksisterende unge frivillige
 • Kompetenceudvikling/uddannelse af unge frivillige i musikken
 • Opbygning af fælles viden og videndeling
 • Kapacitetsopbygning af organisationen ift. frivillighed i musikken
 • Nye metoder og eksperimenter med frivillighed i musikken

Hvad skal ansøgningen indeholde?

 • Udfyldt ansøgningsskema
 • Budget for dét projekt, I søger støtte til
 • Organisationens seneste årsregnskab
 • Vedtægter for organisationen

I kan også læse mere på siden Tjekliste for ansøgning.

 

Hvor mange penge kan vi søge?

Der kan søges om op til 250.000 kroner. Har I idéer til større projekter, kan I tjekke Tuborgfondets mulighed for projektstøtte ud.

Find inspiration i projekter vi har støttet

Project Featured Image

Rytmisk Råstof

OrganisationRytmisk Råstof
Modtaget beløb200.000 DKK
UdforskArrow

I en ny video har vi samlet fem musikfællesskaber, som vi støtter. Blandt andet Kanten i Esbjerg, som også fik støtte i første runde af Musikkens Frivillige.

Programansvarlig

Hvis I har spørgsmål til puljen, kan I tage fat i Mikkel Sander.

Mikkel Sander
Programansvarlig for Kreative Erhverv og Entreprenørskab

mks@tuborgfondet.dk

ArrowMusikhjælp