For ansøgere
DrømmepuljenProjektstøtteKan vi få støtte?Tjekliste for ansøgningUdbetaling af støtteHent logoFAQ
Log ind
Ansøg

Kreative småjobs kan være en vej til uddannelse eller job

17.08.2023

Nyhed

Arbejdsmarked

PRESSEMEDDELELSE: Fonden ASPIRANTERNE samarbejder med lokale kulturinstitutioner i Helsingør om at få unge i udsatte positioner i job og uddannelse. Pilotprojektet ASPIRA har vist lovende resultater – og en bevilling på 1,7 millioner kroner fra Tuborgfondet gør det nu muligt at udvide indsatsen.

Indsatsområde

Arbejdsmarked

ASPIRANTERNE skal hjælpe unge i udsatte positioner på vej til job og uddannelse

Læs mere om ASPIRANTERNE

ASPIRA har kørt som pilotprojekt frem til juli 2023 med gode resultater. Målet er at hjælpe unge i Helsingør Kommune ud af en fastlåst situation og over i enten uddannelse eller job – det sker gennem konkrete kundeopgaver i tæt samarbejde med kulturinstitutioner i kommunen som f.eks. M/S Museet for Søfart, Helsingør Teater og Kulturværftet. Gennem kreative opgaver med f.eks. kommunikation eller sceneteknik får de unge aspiranter ansvar og erfaringer med planlægning og samarbejde. Det er oplevelser, som udvikler arbejdsidentitet og skaber nye fællesskaber.

”Vi er både glade for og taknemlige over, at Tuborgfondet har valgt at udvide støtten til projektet ASPIRA, så endnu flere unge får mulighed for at komme ud af social isolation, ledighed og følelsen af at stå uden for samfundet. Værdien af lønnede småjobs kontra praktikker understøttes af Reformkommissionens anbefalinger: Job giver øget ansvar og ejerskab. Den nye bevilling giver os mulighed for at tilbyde den enkelte øget professionel vejledning og styrke fællesskabsfølelsen hos en gruppe marginaliserede unge,” siger Aspiranternes administrerende direktør og grundlægger, Allan Klie.

 

Værdien af lønnede småjobs kontra praktikker understøttes af Reformkommissionens anbefalinger: Job giver øget ansvar og ejerskab.

Allan KlieAspiranternes administrerende direktør og grundlægger

Det betaler sig at betale folk

ASPIRA henvender sig til lokale unge mellem 18-29 år, der står uden job eller uddannelse, og som har ingen eller kun sparsom erhvervserfaring. Inspirationen til projektet er hentet fra bl.a. Storbritannien, og det udmærker sig ved, at de unge ansættes i lønnede småjob. Sideløbende med jobindsatsen får de unge både et fællesskab med jævnaldrende, som de spejler sig i, samt kvalificeret fagprofessionel vejledning fra kreative mentorer.

”Det er et meningsfuldt projekt, som vi som museum er glade for at være en del af. Vi har hver dag besøg af mange forskellige mennesker på museet, og vi ser det som en del af vores rolle som museum at kunne rumme alle. Søfarten har historisk været med til at tilbyde unge uden sikker grund under fødderne mulighed for at komme i lære, uddanne sig og blive en del af et stærkt kammeratskab på skibene. Det gør det kun mere relevant, at M/S samarbejder med ASPIRA”, fortæller direktør Anni Mogensen, M/S Museet for Søfart.

Det langsigtede mål med ASPIRA er, udover at hjælpe unge ind i de kreative brancher, at udarbejde en metodehåndbog for brug af småjob, fællesskab og følgeskab som social forandringsnøgle i kulturbranchen.

”Pilotprojektet ASPIRA har vist lovende resultater. Vi er derfor glade for at kunne støtte en fortsat udvikling af indsatsen, som også vil være med til at fremme skaleringspotentialet – vi glæder os til at følge de nye aspiranter,” siger Pernille Brems, programansvarlig for arbejdsmarked i Tuborgfondet.

Søfarten har historisk været med til at tilbyde unge uden sikker grund under fødderne mulighed for at komme i lære, uddanne sig og blive en del af et stærkt kammeratskab på skibene.

Anni MogensenM/S Museet for Søfart

Pilotprojektet ASPIRA har vist lovende resultater. Vi er derfor glade for at kunne støtte en fortsat udvikling af indsatsen

Pernille BremsProgramansvarlig for arbejdsmarked i Tuborgfondet

For yderligere info:

Direktør, Fonden ASPIRANTERNE, Allan Klie – mail: ak.aspiranterne@gmail.com, tlf: 20 91 94 25
Programansvarlig Tuborgfondet Pernille Brems, e-mail: Pb@tuborgfondet.dk

 

ArrowArbejdsmarked - fra ungdomsliv til arbejdsliv