For ansøgere
DrømmepuljenProjektstøtteKan vi få støtte?Tjekliste for ansøgningUdbetaling af støtteHent logoFAQ
Log ind
Ansøg

Musikfællesskab vil tiltrække flere unge kvinder

08.02.2022

Nyhed

Kreative Erhverv

projektstøtte

PRESSEMEDDELELSE: Ni ud af 10 musikere i musikfællesskabet EKHO EKHO er mænd. Men det vil foreningen nu lave om på, så flere kvinder og kønsminoriteter får adgang til lokalerne. Tuborgfondet støtter projektet med 421.000 kr.

Indsatsområde

Kreative Erhverv

EKHO EKHO

Besøg hjemmesiden

EKHO EKHO musikfællesskab har skabt et projekt, der med en bevilling fra Tuborgfondet i ryggen vil skabe mere lige muligheder for alle køn i musik.
Projektet starter i 2022, men begyndte at tage form for et års tid siden. Projektleder Rikke Aaberg Pedersen fortæller: ”EKHO EKHO har som institution og aktør i musikbranchen mulighed for at skabe forandring. Thomas, [Mathiesen, leder] og jeg er begge optagede af ligestilling, og vi har længe hver for sig spekuleret over kønsfordelingen i EKHO EKHO, der tæller 90% mænd og 10% kvinder. Det mundede ud i EKHO-EFFEKT, som er et projekt, der skal sikre bedre muligheder for unge mennesker af alle køn i musik, ved at adressere den ulige fordeling af køn i øvelokalerne”.

Målsætningerne i projektet går blandt andet på, at der i EKHO EKHO ét år efter projektstart er en kønsfordeling, der hedder 80/20 og to år efter projektstart en kønsfordeling, der hedder 70/30. Derudover skal viden, erfaringer og resultater deles i EKHO EKHOs netværk af øvelokaleforeninger.

Talenterne er derude
Thomas Mathiesen fortæller om baggrunden for at skabe projektet: ”I den musikalske talentmasse er der en fornuftig repræsentation af køn. Men i out come: festivalbookinger, heavy rotation playlister osv, er billedet anderledes skævt. Vi ved, at øvelokaleforeningerne er én af de trædesten, der kan være på vejen fra at have en interesse i musik, til at lande den store kontrakt eller spille på de store scener.”

Grundtanken i projektet er at skabe en positiv forandring ved at gøre vilkår for deltagelse i musikbranchen mere lige for alle køn. Det sker gennem arrangementer, workshops og en konference. Derudover skal EKHO EKHOs udvikling som et attraktivt og sikkert sted for kvinder, transpersoner og non-binære, sikres. Banale ting, som rene toiletter gør en stor forskel for personer, der ikke kan gå udenfor og tisse i busk. En hjørnesten i projektet er et øvelokale øremærket til musikprojekter for kvinder og/eller kønsminoriteter. Hele projektet bliver kvalificeret løbende med evalueringer.

Om samarbejdet med Tuborgfonden fortæller projektleder Rikke Aaberg Pedersen: ”Vi har tidligere arbejdet sammen med Tuborgfondet, og oplever, at de har fingeren på pulsen ift. hvad der rører sig blandt unge mennesker, og som fond forstår musikbranchen.”

”I Tuborgfondet arbejder vi for at forbedre rammer og vilkår for unge kunstnere samt at ændre på den store kønsubalance der er i faget. Derfor støtter vi projektet, og vi håber at øvelokalerne bliver et sted, hvor alle har lyst til at komme uanset kønsidentitet,” siger sekretariatschef i Tuborgfonfet Peter Giacomello.

Om Projektet
EKHO EFFEKT starter 2022, og projektet løber i to år, og Tuborgfondets donation er på kr. 421.000,-

EKHO EFFEKT ambassadører:
• Anna Lidell
• Franciska Rosenkilde
• Ginne Marker
• Where did Nora go?/Astrid Nora
• Drew Sycamore

Om EKHO EKHO
• EKHO EKHO er et nytænkende musikfællesskab, der huser fremtidens øvelokale, rummer alle slags musikere og flytter grænserne for musisk kreativitet.
• EKHO EKHO musikfællesskab har 61 øvelokaler, et produktionsøvelokale, eget lydstudie og ca. 500 medlemmer
• EKHO EKHO producerer en vifte af arrangementer med fokus på udvikling af talent i musik

For mere info
EKHO EKHO: Projektleder Rikke Aaberg Pedersen, 28180276, rikke@ekhoekho.dk

Tuborgfondet: Kommunikationsansvarlig Anni Riedel-Lyngskær, 20738076, al@tuborgfondet.dk

Netop erhvervsuddannelserne har brug for, at vi som samfund gør en ekstra indsats for at flere unge vælger den vej – og jeg er glad for at vi i Tuborgfondet kan bidrage til netop det.

Peter GiacomelloSekretariatschef - Tuborgfondet

RELATEREDE NYHEDER

14.02.2021NyhedTuborgfondets støtte til dansk erhvervsliv