For ansøgere
DrømmepuljenProjektstøtteValgpuljenTa´OrdetKan vi få støtte?Tjekliste for ansøgningUdbetaling af støtteHent logoFAQ
Log ind
Ansøg

Demokraticamp 2020 med tøj-bytte-marked

Unge i Fredensborg afholder Demokraticamp for alle udskolingernes elevråd i Fredensborg Kommune.

Indsatsområde Illustration
IndsatsområdeDemokrati – næste generations stemme og deltagelse
OrganisationUngFredensborg
År2021
RegionFredensborg, Danmark
12.452MODTAGET BELØB — DKK

Unge vil sætte FN’s 17 Verdensmål på dagsordenen hos alle elevråd i udskolingerne i Fredensborg Kommune. Det sker gennem en Demokraticamp, hvor Ungdomsbyen afholder workshops, oplæg og paneldebatter. Målet er at gøre FN’s Verdensmål mere konkrete og forståelige for unge, så de efterfølgende vil engagere sig i debatten og leve en mere bæredygtig hverdag.

Efter Demokraticampen inviterer unge resten af kommunen til et stort tøj-bytte-marked – med hjælp fra lokale ældreorganisationer, som står for sy-værksteder, reperationsværksteder og et genbrugsværksted.

Sidste ben i tretrinsraketten er en stor flashmob på alle kommunens stationer i myldretid, for at gøre opmærksom på eventet.

Målet er at gøre op med paradokset om, at nutidens unge ved rigtig meget om politik og samfundet, men alligevel scorer absolut lavest, når det kommer til at involvere sig aktivt.

Og noget tyder på, at det også bliver en realitet med det engagement, som alle udskolingselevrådene, i Fredensborg kommune, udviser. Deres passion for retfærdighed, frihed og mangfoldighed er beundringsværdigt, og det er længe siden, at vi har set så skarp, velformuleret og samfundsorienteret ungdom.

”Demokraticampen er en måde, hvor vi, som elever, kan have større indflydelse på Fredensborg Kommune og dens politiske dagsorden.” fortæller formanden Sivalaxmanan og fortsætter: 

“Eftersom der næsten er 100 elevrødder, der deltager fra alle skoler, er dette også en oplagt mulighed for at styrke samarbejdet og dele idéer på tværs af skolerne. Hvert år sætter vi fokus på aktuelle emner, der påvirker os som elever. 

Som en del af demokraticampen deltager kommunalpolitikere, bredt repræsenteret i et debatpanel. Elevrådet går til campen med hovedet højt og en aktuel agenda, der er så klokkeklar, at alle kan forstå den.

”Det er vigtigt for os, at alle elever kan gå trygt i skole, uden at skulle blive dømt ud fra hudfarve, seksualitet, kropsvægt osv. Derfor har vi i år valgt emnet ”Sprogets Magt”, der er et mindre italesat, dog samtidig fremtrædende problem på skolerne. Gennem hele dagen arbejder vi med diskrimination, hvordan vi forhindrer og stopper det på skolerne. Diskrimination er et aktuelt problem, der vedrører alle i samfundet uanset ens baggrund. Demokraticampen ser jeg derfor som værende en vigtigt del af arbejdet i Fredensborgs Kommunale Elevråd”, siger formanden Sivalaxmanan.

Og med netop sprogets magt skal selvsamme sættes i perspektiv. Noget som Sivalaxmanan og elevrådet helt sikkert kan. Fremtidens stemmer bliver stærkere end nogensinde, når man allerede i udskolingen har sit samfund på sinde.

ArrowUng i Odsherred - Ungekulturpris