Tuborgfondet blev stiftet af Tuborgs Bryggerier den 9. februar 1931 i anledningen af 40-års dagen for etableringen De forenede Bryggerier A/S.

Tuborgfondets formål er at virke for udvikling og gennemførelse af samfundsgavnlige initiativer og aktiviteter - særlig til støtte for dansk erhversvliv. 

Siden stiftelsen er der uddelt ca. 820 mio. kroner målt i nutidsværdi til omkring 15.500 større og mindre initiativer og aktiviteter fordelt over hele landet.

På den måde har mange dele af det danske samfund fået glæde af midler fra Tuborgfondet inden for kunst, kultur, uddannelse, sport og erhvervsliv.

Siden 1. oktober 1991 har Tuborgfondet været en selvstændig fond under Carlsbergfondet.