Tuborgfondets formål er at virke for udvikling og gennemførelse af samfundsgavnlige initiativer og aktiviteter - særlig til støtte for dansk erhversvliv. 

Siden stiftelsen er der uddelt ca. 820 mio. kroner målt i nutidsværdi til omkring 15.500 større og mindre anskaffelser og aktiviteter fordelt over hele landet.

På den måde har alle grene af det danske samfund nydt godt af Tuborgfondet, der har ydet støtte til erhvervslivet, kunsten, kulturen, uddannelsen og sporten.

Det falder uden for fondets opgaver at yde støtte til selskaber og lignende i tilfælde hvor det drejer sig om hjælp til bestående forretning, forøgelse af driftskapital og tilskud i konkurrenceøjemed samt understøttelse af enkeltpersoner. Fondet yder endvidere ikke støtte til andre fonde, byggeprojekter, politiske formål, transportmidler eller til den enkelte studerende til gennemførelse af studier, opgaveløsninger eller studieophold. 

Siden 1. oktober 1991 har Tuborgfondet udgjort en selvstændig afdeling af Carlsbergfondet.

Studieophold og uddannelse

I årene 1950-2010 stillede Tuborgfondet hvert år et beløb til rådighed for studierejser for unge landmænd, specialarbejdere, salgsassistenter og teknikere.

Ligeledes har fondet doneret betydelige beløb til studierejser for studerende (hele klasser) ved universiteters og handelshøjskolers økonomiske studier.

Den Erhvervsøkonomiske Pris blev uddelt i perioden 1999-2010. Hvert år modtog syv Ph.D-studerende hver 150.000 kroner til et studieophold i udlandet.