Vi støtter idéer, der gør Danmark lidt gladere - fondet kan desværre ikke søges mere i 2014 og vil ikke være aktivt i 2015.

Tuborgs Grønne Fond er en del af Tuborgfondet, der i
2014 havde sat ikke mindre end tre millioner danske kroner
af til “grønne idéer”. 

Fondet er lukket for ansøgninger.

Derfor vil vi gerne be’ om jeres “grønne idéer”.
Idéer, der er originale og som samtidig opfylder et “grønt”
håb eller ønske, der ellers ikke ville blive opfyldt. Fondets
formål er at støtte “almenvelgørende” formål i Danmark
med bevillinger på op til 15.000 kr. Idéerne skal gavne så
mange som muligt – gerne i forbindelse med musik, kultur
og lignende.

Enkeltpersoner, offentlige institutioner og firmaer
kan ikke søge, og der kan ikke søges støtte til rejser, studie-
ophold, legepladser og religiøse eller politiske formål. Der
gives heller ikke støtte til fester (havefester, sommerfester
og lignende).
Jo flere, der hurtigt kan få del i de grønne kroner, jo bedre. Så hvis I har en god, grøn idé, skal I bare udfylde ansøgningsskemaet og sende det til os, så vi har det senest den 31. oktober 2014 – men gerne så hurtigt som muligt.
Vi behandler nemlig ansøgningerne, efterhånden som vi får
dem.

Begejstring og glæde

Når Tuborgs Grønne Fond er aktivt skal pengene bruges til at skabe aktiviteter, der gør grupper af mennesker begejstrede og glade - og helst så mange som overhovedet muligt. Derfor uddeles fondens midler i portioner på op til 15.000 kr.

Behandling af ansøgninger

Behandlingstiden for ansøgninger til Tuborgs Grønne Fond er cirka to måneder. Bevillinger bliver uddelt og udbetalt løbende i perioden marts-oktober.

           

Aktivt hvert andet år

Tuborgs Grønne Fond, der er et underfond af Tuborgfondet, er aktivt hvert andet år. I 2014 var Tuborgs Grønne Fond aktivt i perioden 1. marts til 31. oktober og havde 3 mio. kr. til rådighed til bevillinger.