Tuborgfondet har et samfundsnyttigt formål og har særligt fokus på frivillighed. Fondet støtter foreninger og organisationer, der inddrager og engagerer frivillige ildsjæle i deres aktiviteter. Gennem de projekter Tuborgfondet støtter, ønsker fondet at inspirere endnu flere til at tage del i de folkelige fællesskaber og give dem nogle rammer, så fællesskaberne løbende kan udvikle og forny sig.

Samtidig udvikler og støtter Tuborgfondet større projekter og initiativer, der knytter erhvervsliv og civilsamfund tættere sammen, og som bidrager til at virksomheder lettere kan få en aktiv rolle i samspillet med de frivillige foreninger og organisationer.

Ud over de større projekter som Tuborgfondet udvikler sammen med bevillingsmodtagerne og andre interessenter, modtager fondet årligt ca. 2.200 ansøgninger om støtte til mindre projekter, der kan glæde mange mennesker på tværs af hele landet. I alt uddeler Tuborgfondet årligt bevillinger på mellem 25-30 millioner.


 

Move Copenhagen, verdens største kridtmaleri og Danske Hospitals Klovne har alle fået støtte af Tuborgfondet

 

Det støtter vi ikke 
Det falder uden for fondets opgaver at yde støtte til selskaber og lignende, når det drejer sig om hjælp til bestående forretning, forøgelse af driftskapital og tilskud i konkurrenceøjemed.

Det ligger ligeledes uden for fondets formål at yde støtte til den enkelte studerendes uddannelse, studier, opgaveløsninger, studierejser eller studieophold.

Fondet yder endvidere ikke støtte til andre fonde, byggeprojekter, politiske formål eller transportmidler (biler, busser, lastvogne).

Siden oprettelsen i 1931 har fondet med over 890 mio. kr. støttet mere end 17.500 store og små aktiviteter inden for alle dele af det danske samfund, lige fra kunst, kultur, sport, foreningsvirksomhed, uddannelse tit erhvervsrelateret forskning.