Midlertidigt stop for ansøgninger - læs mere


----------------------------------------------------------------------------

Om Tuborgfondet
Tuborgfondet giver støtte til rigtig mange ting, som sker lige rundt omkring dig.

Det vigtigste for Tuborgfondet er, at mange mennesker får glæde af støtten. Der lægges særlig vægt på, at rigtig mange får gavn af de ting, som bliver købt for pengene.

Senest har Tuborgfondet bl.a. givet bevillinger til forskellige idrætsforeninger til indkøb af air-track, møbler, musikanlæg eller projektor. Vi giver støtte til trykning af plakater og programmer til forestillinger og til møbler til kollegiers fælleslokaler. 

Tuborgfondet støtter ikke enkeltpersoner, hverken til uddannelse eller til initiativer, som enkelte personer ønsker at gennemføre.

----------------------------------------------------------------------------

Tuborgfondets formål er at virke for udvikling og gennemførelse af samfundsgavnlige initiativer og aktiviteter, særlig til støtte for dansk erhvervsliv.

Det falder uden for fondets opgaver at yde støtte til selskaber og lignende, når det drejer sig om hjælp til bestående forretning, forøgelse af driftskapital og tilskud i konkurrenceøjemed.

Det ligger ligeledes uden for fondets formål at yde støtte til den enkelte studerendes uddannelse, studier, opgaveløsninger, studierejser eller studieophold.

Fondet yder endvidere ikke støtte til andre fonde, byggeprojekter, politiske formål eller transportmidler (biler, busser, lastvogne).

Siden oprettelsen i 1931 har fondet med over 890 mio. kr. støttet mere end 17.500 store og små aktiviteter inden for alle dele af det danske samfund, lige fra kunst, kultur, sport, foreningsvirksomhed, uddannelse tit erhvervsrelateret forskning.